Det nye posthistoriske regulativ på dansk

Regulativet indeholder en ny underklasse: “Eksponater med historiske, sociale og andre specialstudier, der analyserer posthistorien i en bredere sammenhæng og postvæsenets samspil mellem handel og samfund”. Denne lidt kryptiske formulering betyder en opblødning af de tidligere strikse regler om hvad der kunne medtages (hvis man ville have poing for det). Det betyder f.eks. at et relevant billed af områdets landpost, eller et kort der viser landpostruten nu kan medtages, og det er jo ikke så værst.

Der er også lavet en tidsmæssig tredeling: 1) op til 1875, 2) perioden 1875 – 1945 og 3) efter 1945. Denne opdeling kan vi samlere – og udstillere – se bort fra. Den forhindre os ikke i at udstille “Kosovos posthistorie 1850 – 1950”. Den er medtaget for at minde dommerne om at der faktisk findes posthistorie på denne side af 1. verdenskrig.

Det nye regulativ kan findes på adressen: https://danfil.dk/wp-content/uploads/protected/Posthistorie.pdf (kræver login til DFF)