Danmarksmedaljen til Kristian Hopballe

Under DPHS’ generalforsamling lørdag den 17. marts 2018 fik Kristian Hopballe, tildelt Danmarksmedaljen af Danmarks Filatelist Forbunds formand Niels Kristian Hansen. Se billedet.

Niels Kristian Hansen lagde i sin tale til Kristian Hopballe vægt på, at denne gennem årene har været foregangsmand på mange områder inden for dansk filateli og har været til stor inspiration for mange frimærkesamlere, ikke mindst for Niels Kristian Hansen selv.

Kristian Hopballe fik tildelt æresbevisningen for mange års stor filatelistisk indsats og udgivelse af mange bøger især om de postale forhold i Grønland og på Færøerne.