Danmark Medaillen til Erik Jensen

Erik Jensen

Et stort tillykke til Erik for en meget velfortjent hædersbevisning.

På billedet ses prismodtagerne og Søren Chr. Jensen ved overrækkelsen.

Danmark Medaillen til Erik Jensen
Danmarks Filatelist Forbund tildelte den 9. marts 2010 den fornemste filatelistiske hædersbevisning – Danmark Medaillen – til overinspektør Erik Jensen, Post & Tele Museum.

I sin begrundelse for tildelingen anførte DFF´s formand Søren Chr. Jensen bl.a. Erik Jensens utrættelige, altid engagerede og utrolig medvirkende deltagelse i løsning af de opgaver, som filatelister har involveret ham i. Uanset henvendelsens art eller kompleksitet har Erik Jensen været en positiv medspiller, hvilket afspejler sig i de utallige takkeskrivelser, der afgives af forfattere af filatelistisk litteratur hvad enten det er en mindre artikel eller en større afhandling i bogform. Hertil kommer, at Erik Jensen altid ledsager sin indsats med en sjov og inspirerende humor.

I sin egen faglige udstråling kan henvises til bøger og artikler, som prismodtagerne gennem tiden har udgivet, og det er med forventning, der ses frem til Erik Jensens fortsatte indsats på dette felt i de kommende år.

For Dansk Posthistorisk Selskab, hvor Erik har været medlem gennem en lang årrække, har Erik’s indsats haft en meget stor betydning for de forskningsresultater som vores medlemmer har frembragt gennem tiden.