Vandmærke Krone i danske helsagskonvolutter

af Willy Lauth
Vandmærke Krone Vandmærke Krone

i danske helsagskonvolutter

Forfatter: Willy Lauth
Udgivet: 2007
22 sider
Pris: 50,00 kr.

Forlag: Skilling / DAKA – Thomas Høiland
ISBN 87-91932-07-6

Publikationen om vandmærke Krone i danske helsagskonvolutter er en lille sag på 22 sider, og som forfatterne Willy Lauth anfører i forordet, vil oplysningerne herfra i fremtiden formodentlig indgå i kommende helsagkataloger.Willy Lauth behandler alle vandmærkerne fra 1865 til 1935, som er den  periode, hvor man kan finde vandmærker i danske helsager. Faktisk findes der en righoldighed af vandmærker, væsentligt flere end i frimærkerne og i hæftet bliver også varianter katalogiseret. Lauth katalogiserer 5 hovedtyper, som hver især indeholder mange undertyper. Han har haft mere end 3000 helsagskonvolutter mellem hænderne for at kunne lave kataloget. For en uindviet i området virker Lauths studier seriøse, omfattende og gode at blive klog af.

3. udgave fra 2010
Willy Lauth har på forlaget Skilling/DAKA begået en tredje udgave at kataloget om ’Vandmærke Krone i danske helsagskonvolutter’. Sidetallet er udvidet en smule og der er gennemført en række opdateringer og tilføjelser.