Litteraturliste

af Dansk Posthistorisk Selskab
Litteraturliste
Udover de titler vi har samlet i Boghylden, har vi udarbejdet en oversigt over de publikationer indenfor dansk posthistorie, som gennem tiden er udgivet. Listen er ikke komplet, men repræsenterer de titler vi har fundet i et udvalg af private biblioteker blandt vores medlemmer.Såfremt der skulle være relevante titler vi har overset, er du velkommen til at sende oplysningerne til vores bibliotekar.
Titel Forfatter
. 150 år på Bornholm. Postvæsenet 1841 -1991 Lasse Kofoed .
. An Introduction to The postal History of Denmark 1624- 1950 David Cornelius .
. Beretning om Postvæsenet og dets Virksomhed i Tidsrummet 1867/68 – 1916/17. Bd. I Generaldirektoratet for Postvæsenet .
. Beretning om Postvæsenet og dets Virksomhed i Tidsrummet 1867/68 – 1916/17. Bd. II Generaldirektoratet for Postvæsenet .
. Beretning om virksomheden 1917-1967. Bd. I Generaldirektoratet for Post og Telegrafvæsenet .
. Beretning om virksomheden 1917-1967. Bd. II Generaldirektoratet for Post og Telegrafvæsenet .
. Beretning om virksomheden 1917-1967. Bd. III Generaldirektoratet for Post og Telegrafvæsenet .
. Bogen om danske breve 1800 – 1851 Ole Steen Jacobsen .
. Bogen om danske skillingsbreve 1851 – 1874 Ole Steen Jacobsen .
. Bogen om danske ørebreve 1875 – 1902 Ole Steen Jacobsen .
. Bogen om julemærkets posthistorie Ole Steen Jacobsen .
. Bogen om Post og Tele A. Morell Nielsen, Gert Hammerby og Jan Danielsen .
. Bornholms poststempler Jan Bendix .
. Brevsamlingsstempler – tildelinger i årene 1860 – 1874 A. Tholl .
. Censur og skibspost E. Menne Larsen .
. Dafranco – udførlig fortegnelse over danske francoafstemplinger fra postkontor og hjemmefrankeringsmaskiner E. Ohlhues .
. DAKA 1996 Bypost – Danish locals Frank Banke og Erik Paaskesen .
. Danish postal rates 1624 – 1965 Henry E. Tester .
. Danmarks første frimærke – Fire R.B.S. og forholdene omkring en postreforms gennemførelse. (Denmarks first postage stamp) J. Schmidt-Andersen .
. Danmarks Helsager Oluf Pedersen og Jan Bendix .
. Danmarks posthuse 1624 – 1989 Vagn Jensen, Henning Kaaber og Hans Ehlern Jessen .
. Danmarks Poststempler – Annuleringsstempler Vagn Jensen og Jan Helding .
. Dansk luftpost katalog Dan Emmerich .
. Dansk luftpost. Tillægstakster og rutebeskrivelser for luftpostbrevforsendelser fra Danmark Mats Hedelius .
. Dansk Postforbund 1908 – 1958 Dansk Postforbund .
. Dansk posthistorie – påskrifter på tidlige danske breve Børge Lundh .
. Danske censurstempler 1914 – 18 og 1939 – 49 – håndbog og katalog Bo Bjerre Jakobsen og E. Menne Larsen .
. Danske dampskibe indtil 1870, I. Planmæssig ankomst Holger Munchaus Petersen .
. Danske Dampskibe indtil 1870, II. Lokalt initiativ Holger Munchaus Petersen .
. Danske Dampskibe indtil 1870, III. Fælles kræfter Holger Munchaus Petersen .
. Danske håndrullestempler. Katalog over danske håndrullestempler Skilling .
. Danske Jernbanebureauer og deres stempler Del 1. Øerne Svend Hovard .
. Danske Jernbanebureauer og deres stempler Del 2. Jylland Svend Hovard .
. Danske Postembedsmænd med kgl. Udnævnelse V. Richter
. Danske poststempler fra frimærketiden 1. del Håndbog og katalog Svend Arnholtz .
. Danske poststempler før frimærketiden – håndbog og katalog E. Rathje .
. Danske særstempler (1901 – 76), Bd. 1 E. Menne Larsen .
. Danske særstempler (1901 – 76), Bd. 2 E. Menne Larsen .
. De førfilatelistiske stempler fra Hafnia Børge Lundh .
. Den danske FN-styrke i Gaza. DANOR BN UNEF 1956 – 67, håndbog og katalog E. Menne Larsen .
. Denmark – the inland mail 1871 – 1902. The 1871 & 1888 postal reforms. The 1875 monetary reform Mogens Juhl .
. Denmark: The postmarks of North Jutland – an historical review of post offices and cancellors A.E. Beardsmore .
. Det danske Post og Telegrafvæsen. Bd. 1. Afhandlinger, Generaldirektoratet med underlagte Virksomheder H. Hjorth-Nielsen .
. Det danske Post og Telegrafvæsen. Bd. 2. Overpostmesterembedet i Kbh. Overtelegrafbestyrerembedet i Kbh. Jernbanepostkontorerne og Ingeniørdistrikterne H. Hjorth-Nielsen .
. Det danske Post og Telegrafvæsen. Bd. 3. (1. og 2. Overpostinspektorat) H. Hjorth-Nielsen .
. Det danske Post og Telegrafvæsen. Bd. 4. (3. og 4. Overpostinspektorat, register m.m.) H. Hjorth-Nielsen .
. Det danske Postvæsen, dets Historie og Personer indtil det overtagelse af Staten 1711 Fr. Olsen .
. Det kgl. danske Postvæsen. Dansk portrætgalleri. Personalhistorisk pragtværk Johannes Madsen .
. Det kjøbenhavnske postvæsen 1624 – 1912 Fr. Olsen .
. Det kongelige danske Postvæsen gennem 300 år 1624 – 1924 Festskrift Jørgen Bergsøe .
. Det lå i luften Ib Eichner-Larsen og Holger Philipsen .
. En dag med Vitus Bering. Trykte førstedagskuverter til og med 1941 Aage Kabell .
. Fortegnelse over poststederne i Fyns amt Knud Jacobsen .
. Fortegnelse over stempelaftryk fra danske hjemmefrankeringsmaskiner. Ført a jour til medio 1938 E. Ohlhues og C.V. Schledermann Larsen .
. Fra fodpost til moderne postvæsen – nogle glimt af Amagers posthistorie Lars Laursen og Allan Meyer .
. Fra Jærnbanepostexpedition til Postcenter, Københavns postcenter Ole Bækgaard .
. Førfilatelistiske postruter i Syd- og Sønderjylland Børge Lundh .
. Grundbog i analyse af danske præfilatelistiske breve Ole Maintz .
. Grænse-forsendelser. Grenz-Sendungen. Danmark – Tyskland Deutschland – Dänemark. 1865-1980 Jørgen Kluge .
. Haderslev postdistrikts historie 1649 – 1926 Jakob Røjskjær .
. Helstempling 1904 – 1932. Københavns lokalområde Flemming Hansen .
. Hørsholm Postkontor 200 år N.A.L. Christensen .
. In The service of peace. Scandinavian Fieldpost in EXYugoslavia- Arne V. Rasmussen .
. Katalog over danske firmaperforeringer Dansk Perfinsamlerklub .
. Kilder til postcensurens historie 1940 – 45, med en indledning E. Menne Larsen .
. Kolding bypost 1887 – 1900 Kristian Ørkild .
. Københavns poststempler Jan Bendix .
. La poste danoise 1624 – 1924 – une courte description historique Jørgen Bergsøe .
. Lapidarstemplerne Jan Bendix .
. Lokal- og distriktsforsendelser i provinsen i 1800-tallet Kurt Hansen og Ole Maintz .
. Lyngby-Taarbæks posthistorie 1791 – 1991 – Lyngby Postkontor, postdistriktet, poststempler og de underlagte postekspeditioner Ole Steen Jacobsen .
. Min fødebys posthistorie, Over Feldborg 1624 – 1997 Hans Schønning .
. Nato Postal History. Stamps and Postmarks illustrating the history of Nato Arne V. Rasmussen .
. Neutralitetskrænkelser og internering Burkhard Koop .
. Nord-Schleswig (Plebiscit 1920) Hans Andersen .
. Om at samle danske poststempler Hans Ehlern Jessen .
. Om at samle Postvæsenets blanketter Carl E. Jørgensen .
. P & T´s historie 1711- 1850. Postrytter, dagvogn og fodpost Generaldierktoratet for P & T .
. P & T´s historie 1850 – 1927. Vogn og tog – prik og streg Generaldierktoratet for P & T .
. P & T´s historie 1927 – 1960. Post og tele under samme tag Generaldierktoratet for P & T .
. P & T´s Historie fra 1960. Fra monopol til konkurrence Hans Chr Johansen .
. P & T´s historie til 1711. Et nyttigt og gavnligt postværk Generaldierktoratet for P & T .
. Post i Fredericia 1673 – 1995 Fredericia Postkontor .
. Post i Vendsyssel Niels Bendsen .
. Post og Telegrafmuseet A. Morell Nielsen .
. Post og Teles Uniformer Arne Morell Nielsen .
. Postautomobilet gennem 100 år Nils Bloch .
. Postbesørgelsen i Danmark under 1864 – krigen Max Meedom .
. Postforbindelsen med udlandet 1940 – 45. Røde Kors breve, POB. 506, Lissabon m.m E. Menne Larsen .
. Postgiro i 50 år Gert Hammerby .
. Posthornsstemplerne og øvrige kassetømningsstempler …. Jerry Kern .
. Posthornsstemplerne og øvrige kassetømningsstempler …. Jerry Kern .
. Postkortets Historie i Danmark Henrik Selsøe Sørensen, Boie og Christensen .
. Postvæsenet i Danmark 1848 – 1873 Fr. Olsen .
. Postvæsenet i Danmark som Statsinstitution indtil Christian VII´s død (1711 – 1808) Fr. Olsen .
. Postvæsenet i Danmark under Frederik VI og Christian VIII (1808 – 1848) Fr. Olsen .
. Postvæsenet i Odense 1624 – 1983 Kim Jørstad .
. Postvæsenet i Randers 1624 – 1984 Kai-Howard Thomhav .
. Skibspost i Danmark i 1800 Tallet Kurt Hansen .
. Skibspost til og fra Danmark i midten af 1800-tallet Kurt Hansen og Ole Maintz .
. Stjernestempler Jan Bendix og Jerry Kern .
. Stjernestempler- Brevsamlingsstempler- Esrom type. Stjerne I. Stjerne II. Udslebne Jan Bendix .
. Sønderborg postdistrikts historie Alan Hamilton og Eva Holm .
. Sønderjysk posthistorie 1. Skibspost, den danske brigade, det danske kommando, den norske brigade, feltpost Tinglev, CIS E. Menne Larsen .
. Sønderjysk posthistorie 2. Censuren af den sønderjyske krigsfangepost 1914 – 18 E. Menne Larsen .
. Sønderjyske censurstempler 1914 – 20 & 1944 – 47, håndbog og katalog E. Menne Larsen .
. The postal history of Helsingør 1740 – 1864 Børge Lundh .
. The Return Post of the Danish Postal Service Kurt Hansen John R. Sabin .
. TMS-Danske Tekst Maskinstempler 1924 – 1997 Jan Bendix .
. Tysk marinefeltpost i Danmark 1940 – 45 E. Menne Larsen .
. Tysk marinefeltpost i Danmark 1940 – 45. Supplement med tillæg om Luftwaffefeltpost E. Menne Larsen .
. Vejle Postkontors Historie 1624 – 1986 John Mylius Jor .
. Vor Stands Historie 1908 – 1933 Dansk Postforbund .
. Vores postbud Charles Haugbøll .