Interneret i Danmark under første verdenskrig

af Bukhard Koop
Interneret i Danmark Interneret i Danmark under første verdenskrig
Forfatter: Bukhard Koop
Udgivet: 2007

Pris:
250,00 kr.Forlag: Skilling / DAKA – Thomas Høiland
ISBN 87-91932-04-1

Bukhard Koop har tidligere udgivet to bøger om dette emne, som vi anmeldte i PHT 3-03 og PHT 1-04 (Lazaretlejren ved Hald og Horserødlejren). Grundbestanddelen i denne bog er bygget på disse to tidligere udgivelser, og er i denne bog udvidet kraftigt, så man nu må sige, at man har fået et værk, der samler hele historien om interneringerne under 1. Verdenskrig.Koops bog går meget grundigt til værks og lægger meget stor vægt på det historiske, måske mere end det postale, men forudsætningen for at forstå, hvad der er postalt sjældent, er, at man kender historien bag forsendelserne. Bogen er grundig med beskrivelser af lejrene, dokumenter, bestemmelser, kort over lejrenes placering, opregning af de internerede – med navne – og grundig  beskrivelse af enkeltbegivenheder både fra officielle og personlige kilder.

For de, der kender og har købt de to første bøger, er fremgangsmåden velkendt. Der er kommet væsentligt mere med i denne udvidede udgave af de to første bøger, så der nu er 256 tæt pakkede sider med relevante oplysninger fra alle interneringslejre – ikke kun de to tidligere beskrevne.

Særdeles interessant er en række illustrationer af interneret post og krigsfangepost. Illustrationerne er meget forbedrede i forhold til de tidligere udgivelser – især de sort/hvide billeder. De fleste af brevene er gengivet i farver og denne bog er et nødvendigt udgangspunkt for at samle krigspost fra 1. Verdenskrig og desuden en fremragende bog at blive klog af, hvis man gerne vil vide noget om dette spændende afsnit i Danmarks historie, hvor vi ikke var i krig, men alligevel blev inddraget på det postale område.

Det er et godt initiativ, udgiverne Skilling/DAKA/Høiland har taget med også at udgive denne type bøger med baggrundsviden til posthistorien. Må det blive et eksempel til efterfølgelse.