Den Danske Postetat

Bogen indeholder biografier over godt 4.300 folk, der har været ansat i postvæsenet siden 1624. Oplysningerne er underbygget af 10.000-vis af kildehenvisninger til både primære og sekundære kilder. Desuden indeholder bogen et afsnit med oversigter over poststyrelsens virke og kontorer, samt et afsnit med oversigter over alle danske posthuse, der på et tidspunkt har haft status som postkontor.

En nærmere beskrivelse af bogen kan ses på Toke Nørby’s hjemmeside: (klik her)