Danske dampskibe indtil 1870

Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg har tilbage i 1980’erne udgivet 3-bindsværket Danske dampskibe indtil 1870 I-III. Hvert bind er på ca. 180 sider i stift bind og rigt illustreret. De redegør på yderst veldokumenteret vis for de danske dampskibe fra 1816 til 1870, og er en sand guldgrube af oplysninger – også – for posthistorikere. Bøgerne sælges ikke længere fra museet og må derfor anskaffes antikvarisk.

Planmæssig ankomst. Danske dampskibe indtil 1870 I
Af Holger Munchaus Petersen
168 s. ill. Indb. 21×21 cm, ISBN 87-87453-05-3 (1983).
Pris: 48,00
Med  “Planmæssig ankomst” tager forfatteren, der er en af vore største dampskibseksperter herhjemme, fat på et trebindsværk om de danske dampskibes historie indtil 1870. Værket er andet og mere end dampskibshistorie. Det er samtidig beretningen om den revolution, som dampskibene betød for den danske samfærdsel – og om de mange forandringer, som udsprang heraf.

Lokalt initiativ. Danske dampskibe indtil 1870 II
Af Holger Munchaus Petersen
180 s. ill. Indb. 21×21 cm, ISBN 87-87453-13-4 (1984).
Pris: 48,00
I dette andet bind af dampskibstrilogien rettes søgelyset mod de mange dampskibsforbindelser, som på lokalt initiativ opstod i Danmark omkring midten af 1800-tallet. Drivkraften var ikke de store udbytter, men derimod den fordel som by, handelsstand og borgere ville opnå ved den planmæssige dampskibsforbindelse mellem opland og København. Overfor DFDS måtte det lokale initiativ dog til sidst melde pas.

Fælles kræfter. Danske dampskibe indtil 1870 III
Af Holger Munchaus Petersen
192 s. ill. Indb. 21×21 cm, ISBN 87-87453-25-8 (1986).
Pris: 48,00
Med denne bog afslutter Holger Munchaus Petersen sin trilogi om de danske dampskibe. Dette bind beskæftiger sig med de personer, som med nye ideer og visioner om nye afsætningsmarkeder for danske produkter stillede sig i spidsen for initiativer, hvis mål var frigørelse af det gamle afhængighedsforhold til det tyske marked. Opgaven var dog for stor for enkeltpersoner, den kunne kun løses med fælles kræfter.