Dansk Posthistorisk Håndbog - Bind 3 - 6

Jan Bendix har gjort det igen! Hele fire nye bind i Posthistorisk Håndbog har set dagens lys, denne gang med brotypestempler fra hele landet. De to første bind af håndbogen udkom i 2019: Bind 1 om Posthistorie og Takster og Bind 2 om en lang række Poststempler.

Bind 3 – Poststemplerne fra 1989 . BRO VIII.
Katalog over samtlige BRO VIII stempler, der blev leveret til postvæsenet. Det er både stemplerne fra København, Provinspostkontorerne og fra de mange Postcentre, der gennem tiden har ekspederet vores post.Der har ikke tidligere været udgivet katalog over disse stempler. I dag er der kun to postcentre tilbage, der stempler og sorterer posten.Kataloget starter med en grundig gennemgang omkring tilblivelsen af denne stempeltype, dens tildelinger osv. som på mange måder adskiller sig fra tidligere tildelinger af dagstempler.Pris 100,- kr. + forsendelse.
Bind 4 – 6 (se de enkelte bind nedenfor).
En samlet udgivelse over alle brotypestempler fra Provinsen, Jernbanepostbureauerne, Skibspostnureauerne og Feltposten.
Desuden er medtaget de københavnske stempler, der er udkommet efter kataloget Københavns Poststempler udkom (1990).Et monumentalt værk på 856 sider i tre bind med illustrationer af stemplerne tillige med brugsdatoer.
Alle stempler er afbildet og anført med første og sidste datoer.De tre bind sælges samlet for 400,- kr. + forsendelse.
Bind 4 – Provinsens brotypestempler A-K.
Bind 5 – Provinsens brotypestempler L-Ø.
Bind 6 – Brotypestempler København, Feltpost, Jernbanebureauerne, Skibsbureauer.