Dansk Posthistorie 1875-1907

Henrik Mouritsen har her i sommeren 2019 udgivet et usædvanligt imponerende stykke arbejde med det seks bind store bogværk om dansk posthistorie 1875-1907.

Med Henriks altid grundige og gode formidling af posthistorien har vi nu adgang til en nærmest fuldstændig oversigt over en af de mest interessante perioder i dansk posthistorie.

Det er en fornøjelse at kunne finde alle referencer til alle oplysning. Ingen løse postulater!

Værket er udgivet i to udgaver, en ”Standard Edition” med fem bind, og en ”Premium Edition” med et ekstra bind.

”Dansk Posthistorie 1875 – 1907” er meget fokuseret på forsendelser, takster og reglementer, og pladsen er bevidst anvendt til både at have en dansk og engelsk tekst sideløbende i to spalter over for hinanden, hvilket giver mulighed for en bredere køberkreds.

Indholdsfortegnelserne i de enkelte bind er omfangsrig og meget detaljeret. Undertitlerne for de enkelte bind er: 1. Indenlandske forsendelser 2. Internationale breve, brevkort og tryksager 3. Internationale værdibreve, postanvisninger, postopkrævninger og pakker 4. Internationale pakker, formularer, efterporto, frimærker og helsager 5. Referencer, sjældenhedsinformationer, appendikser og indekser 6. Eksponater.

Værket med alle seks bind bør stå på enhver seriøs samlers boghylde.

Bøgerne kan bestilles via Danmarks Filatelist Forbund