Danmarks Nationale Frimærkeskat

Vores mangeårige medlem og tidligere overinspektør ved Post & Tele Museum, Erik Jensen, har lavet en bog om museets store samling af frimærker.

En rigt illustreret bog som især er uhyre interessant fordi den for første gang giver et samlet overblik over museets samling af frimærker, klicheer og stempelaftryk – både ting der stammer fra produktionen af frimærker hos Thiele og postvæsenets eget trykkeri med prøveark, ikke udgivne mærker osv. men også en hel række andre samlinger, herunder samlinger doneret til museet i tidens løb. Du kan få nærmere oplysninger om bogen, og mulighederne for at købe bogen her.