Bo Bjerre Jakobsen udnævnt til æresmedlem af DPHS

Formandens tale til Bo Bjerre Jakobsen ved generalforsamlingen den 17. marts 2018.

 Æresmedlem

Dansk Posthistorisk Selskab blev stiftet i 1971. De to stiftere E. Menne Larsen Carl E. Jørgensen blev i 1990 hædret og udnævnt til foreningens første æresmedlemmer. Desværre måtte vi tage afsked med begge i 2017. I Dansk Posthistorisk Selskab har vi gennem årene i alt udnævnt 9 store personligheder som æresmedlemmer. Kun tre er blandt os i dag, nemlig Otto Kjærgaard, Ebbe Meyer og Ole Mainz.

Vedtægternes § 3b indeholder bestemmelsen for udnævnelsen af æresmedlemmer:

Æresmedlemmer: Personer, som har ydet en særlig indsats for Selskabet, kan efter bestyrelsens skøn udnævnes til æresmedlemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til Selskabet og modtager PHT vederlagsfrit.

En næsten enig bestyrelse har besluttet, at det i år er rette tid til at udnævnte vort tiende æresmedlem. Bo Bjerre Jacobsen vil du være venlig at rejse dig op.

Kære Bo

Næppe nogen af de tilstedeværende kan huske Posthistorisk Selskab uden, at du har haft en tillidspost. Og det er der en grund til.

På generalforsamlingen den 25. maj 1987 blev du officielt udnævnt til ny redaktør af PHT med støtte af et redaktionsudvalg bestående af Toke Nørby, Ole Steen Jacobsen, Ole Maintz, Oluf Pedersen og Jan Bendix. I øvrigt var det på samme generalforsamling, at det blev besluttet at indføje bestemmelsen om æresmedlemsskab.

Siden da, har du med stor flid og akkuratesse arbejdet for selskabets udvikling.

Som sagt blev du redaktør af PHT i 1987 og frem til 1990. Herefter sad du i redaktionskomiteen frem til 1994, hvor du blev indvalgt i bestyrelsen.

Inden har du også været revisor for foreningen. Du blev valgt som revisorsuppleant i 1990, men den valgte revisor, Tom Plovst, havde forfald, og det blev revisorsuppleanten, der påtegnede årsregnskabet for 1990. Det var derfor også helt naturligt, at du blev valgt som ny revisor i 1991 – du havde jo allerede øvet dig.

På generalforsamlingen 20. marts 1994 blev bestyrelsen udvidet til 8 medlemmer, og bestyrelsen foreslog dig som nyt bestyrelsesmedlem. Herefter sad du i bestyrelsen frem til 20. marts 2005, hvor du valgte at træde ud i forbindelse med et jobskifte. Det blev præcis 11 år i bestyrelsen. Allerede på det tidspunkt en flot præstation.

Der gik ikke lang tid, før der blev brug for din indsats i bestyrelsen igen. I efteråret 2006 var der en del uro i foreningen og ikke mindst i bestyrelsen. Det betød, at der den 7. december 2006 blev afholdt en ekstraordinær generalforsamling, og du blev valgt til den nye bestyrelse, som skulle bringe Dansk Posthistorisk Selskab videre. Siden har du siddet i bestyrelsen.

Lægger vi alle årene sammen, har du i snart 30 år tjent selskabet som redaktør, revisor eller bestyrelsesmedlem. Næsten 22½ år heraf har været som bestyrelsesmedlem. Det er imponerende og noget, som indgyder respekt hos os alle.

Som bestyrelsesmedlem er du den lidt tilbagetrukne type, som venter med at sige noget, til du nøje har taget bestik af situationen. Når du så kommer med dine tanker og argumentationer, kan vi ofte blot nikke og sige: ”Nå ja, den anskuelse er da helt rigtig. Den vinkel havde vi da ikke lige tænkt. Det er da sådan, vi gør.” Og så kan vi gå til næste punkt.

Da jeg indtrådte i bestyrelsen som ny formand, var der mange ting, som jeg skulle sætte mig ind i. Du var straks klar til at komme med dine kloge guidende kommentarer, men uden på noget tidspunkt at være hverken belærende eller omklamrende. Det har jeg mange gange sat stor pris på.

På det filatelistiske område er du meget vidende, og øser gerne ud heraf. Har man et spørgsmål, går man aldrig forgæves til dig. Hvis du ikke lige kan svare, ved du ofte, hvem der er eksperten på det pågældende område.

Dit helt store speciale er blevet brevcensur. Når du holder foredrag herom, er alle helt stille, for ikke en eneste er i tvivl om, at her er en virkelig ekspert på området. Selv om flere af os har hørt dig holde foredrag flere gange, er det altid en berigelse at høre dig fortælle på din egen helt rolige facon.

Det er også blevet til nogle artikler gennem årene bl.a. med artikler i de seneste to numre af PHT. Endvidere har jeg fået oplyst, at du engang fik udgivet et eller andet om sønderjyske stempler sammen med E. Menne Larsen.

Vi er mange, der skylder dig stor tak for enorm arbejdsindsats for Dansk Posthistorisk Selskab gennem over 30 år. Det er ikke for meget sagt, at du har gjort en stor forskel for selskabet gennem årene, og DPHS havde ikke været det samme i dag uden din tilstedeværelse og indsats. Du lever helt op til vedtægternes ord om ”Personer, som har ydet en særlig indsats for Selskabet”.

Jeg er meget glad for at sidde i en velfungerende bestyrelse sammen med dig, og jeg føler virkelig, at det er et privilegium at udnævne dig til æresmedlem af Dansk Posthistorisk Selskab.

Tillykke, Bo.