Billig reklame – og nemt for den dovne feriegæst

Billig reklame – og nemt for den dovne feriegæst

Det viste kort er sendt fra Orø i juli måned 1966. For dem, der måske ikke er helt hjemme i geografien, så ligger Orø i bunden af Isefjorden og er idag befolket af mellem 800 og 900 beboere – og har desuden 1200 sommerhuse.

Hvis man kigger nærmere på kortet, kan man se, at det eneste afsenderen skal skrive er datoen – 12/7.66 og underskriften nederst. Under underskriftlinjen står der: ’Kortet må kun forsynes med underskrift’. Teksten, der ligner håndskrift, er trykt med teksten: ’Kære venner! Vi hygger os i øjeblikket på Orø Kro. Det burde I også gøre en gang ved lejlighed. Med mange hilsner’.

Advarslen om, at man kun måtte skrive underskrift, skyldtes, at så kunne kortet sendes som tryksag til en lav porto – 25 øre. Havde man skrevet mere, havde det kostet 40 øre. Kroen kunne uddele kortene gratis og endda forsyne kortet med reklame for deres stegte ål i store mængder. Billig reklame og nemt for den dovne ferierende, der kun skulle sætte sin underskrift på i sommervarmen.

Er du interesseret i posthistorie, så meld dig ind i Posthistorisk Selskab. Kontakt Finn Skriver Laursen. Telefon 75 65 81 39