Besøg hos Post Nord

En lille, men trofast, skare fra Dansk Posthistorisk Selskab besøgte Post Nords Terminal Taastrup 3. oktober.

Et yderst udbytterigt besøg, hvor der blev snakket om alt lige fra maskinnumre, behandling af quick-breve fra udlandet, behandling af portobreve, døde breve og meget, meget mere.

Driftsleder Jan Bengtsen viste os rundt og fortalte bl.a. at man kører i treholdsskift mandag til og med fredag, og at der er ca. 100 medarbejdere på hvert hold.

Terminal Taastrup tager sig at al ind- og udgående post fra udlandet (Postcenteret i Sydhavnen til udlandspost er flyttet til Taastrup), og hver nat køres posten til de decentrale distributionscentre på Sjælland og Bornholm. Posten til Fyn og Jylland behandles på terminalen i Fredericia.

Vi så de mange maskiner, der anvendes til alt lige fra afstempling og til sortering ned på gade- og vejniveau. Vi så også, at der fortsat er mange manuelle sorteringer af fx quick- og maxibreve, og at postmængderne fra især Kina er meget overvældende.

Vi fik også indsigt i de kommende store ændringer i postvæsenet i Danmark.  Vidste du fx, at alle postdistrikter vil blive opdelt i 5 zoner fra og med 1. januar 2018, så man kan omdele posten hver 5. dag, mens posten, der ikke skal omdeles den pågældende dag, opbevares på de to terminaler i Taastrup og Fredericia?

Alt i alt et godt og meget lærerigt besøg hos Post Nord.