Lot til anvisningssalg

Lot nr. 101

Luftpostbrev fra Danmark til USA 9.5.1940. Frankeret med 15 øre + 1 kr. Ny Luftpost. Mærket: Air Mail Italien-USA and by air via New York. Med tysk censur fra Berlin.

Lot nr. 102

Luftpostbrev fra Danmark til Argentina 2.3.1936. Frankeret med 3×1 kr. Ny Luftpost + 5 øre H.C. Andersen. Med tysk luftpoststempel: DEUTSCHE LUFTPOST / EUROPA-SÜDAFRIKA. Fyldig beskrivelse vedlagt.

Lot nr. 103

Ispost fra Ribe til Sejerø 14.2.1956, modtagerstemplet SEJRØ 18.2.1956. Befordret med fly fra Zonen den 15.2 fra København. Fyldig beskrivelse vedlagt.

Lot nr. 104

Første, ordinære postflyvning fra København til Anholt, 4.10.1961. Fyldig beskrivelse vedlagt.

Lot nr. 105

Brevkort fra Faksinge Sanatorium v/ Præstø til Kolding 12. oktober 1912. Afsenderen skriver: ”Jeg saa Zeppelin-skibet, da det var her. Det gik lige over”. Der var tale om luftskibet HANSA, der også medtog post. Fyldig beskrivelse vedlagt.

Lot nr. 106

Brevkort annulleret Roskilde, sidestemplet BESØRGET MED DANMARKS 1STE FLYVEPOST / 12 MAJ 1914

Lot nr. 107

Brevkort fra Det rullende Postkontor 29.5.1938. Opstillet folkefesten ved i forbindelse med indvielse af flyvepladsen ved Rødslet, Nørresundby.

Lot nr. 108

1. flyvning BLUE WEST I (Grønland) – København 11.11.1949. Annulleret Julianehaab.

Lot nr. 109

Luftpostbrevkort frankeret med 25 øre Gammel Luftpost annulleret med rammestempel fra Aarhus Philatelistklubs Udstilling 26.9.1932 og sendt som luftpost til København.

Lot nr. 110

Brev fra Christiania 18.9.1837 til Leipzig med linjestempel DANRMARCH/PAR HAMBOURG

Lot nr. 111

4 brugsbreve fra DEN DANSKE BRIGADE I TYSKLAND med nummer 1, 2, 4 og 5

Lot nr. 112

Fil. brev forsøgt sendt til Tchad 2.9.1980. Returneret med fransksproget stempel RELATIONS SUSPENDUES / RETOUR A L’ENVOYEUR + formular fra Københavns Postterminal der oplyser, at postudvekslingen med Tchad er indstillet indtil videre.

Lot nr. 113

Fil. brev forsøgt sendt til Libanon 31.8.1989. Returneret med etiket: RETUR TIL AFSENDEREN / Forsendelsen returneres på grund af indstilling af postforbindelserne / Københavns Postterminal

Lot nr. 114

Fil. luftpostbrev forsøgt sendt til Kuwait 24.8.1990. Returneret med etiket: Retur pga. den politiske situation i Irak og Kuwait / Sydhavnens postcenter 1533 København V

Lot nr. 115

Fil. luftpostbrev forsøgt sendt til Kuwait 14.5.1991. Returneret med etiket: Retur pga. manglende postforbindelse til bestemmelseslandet. / Sydhavnens postcenter

Lot nr. 116

Fil. A-brev forsøgt sendt til Irak 10.6.1991. Returneret med etiket: Retur pga. manglende postforbindelse til bestemmelseslandet. / Sydhavnens postcenter

Lot nr. 117

Fil. A-brev forsøgt sendt til Haiti 26.9.1994. Returneret med etiket: Retur pga. manglende postforbindelse til bestemmelseslandet. / Internationalt Postcenter

Lot nr. 118

Fil brev forsendt fra Tyskland til Haiti 13.9.1994. Returneret med to-sproget etiket: UNO-Embargo gegen Haiti. Auf grund der politischen Entwicklung un Haiti verhängte die UNO ein Embargo gegen den Karibikstaat. Eine Weiterleitung der Sendung ist deshalb z. Zeit nicht möglich.

Lot nr. 119

Fil brev forsendt fra Tyskland til Haiti 1.9.1994. Returneret stempel: Zurück + Postverkehr z. Zeit unterbrochen

Lot nr. 120

A-Aktie i Robert Bechsgaard Frimærker en gros.

Lot nr. 121

Tryksag med Postopkrævning, 15.12.1908. Tryksag 4 øre, opkrævning 15 øre. Sjælden 19 øres takst.

Lot nr. 122

4 sk 1858 og 1863 på 2 plancher med 12 mærker og 2 breve

Lot nr. 123

H. C. Andersen prøvetryk og NEPA 4-blokke. Sjældent materiale

Lot nr. 124

Skillingsbreve. Lot med 6 breve

Lot nr. 125

To prefil breve. Det ene befordret med postvæsenet til Nysøe, 29.7.1842. Franco 8 sk. og 3 sk. bærepenge. Det andet privatbefordret til Randers, 1848