Lot til anvisningssalg

Lot nr. 38

Et brev med indhold fra Hvissinge til Raadmand og Forvalter Fritz i Roskilde den 17.11.1846.

Lot nr. 39

Tryksag med 90 øre taksten til udlandet. 5.11.1979.

Lot nr. 39

Et flersiddet brev med svært læseligt indhold fra Tolstrup 27.10.1799 til Administrations Commisionen for Københavns Stats og Margistrats Gods.

Lot nr. 40

Reklamebrevkort Gedser-Warnemünde ruten. Skrevet på færgen, frankeret med danske frimærke og stemplet WARNEMÜNDE 23.3.34.

Lot nr. 40

Brev med indhold fra Prinz Wilhelm von Hessen (var dansk generalmajor) til sin broder Prinz Ernst i Barchfeld b. Salzungen, dateret 18. januar 1834. Afskrift medfølger.

Lot nr. 41

Brevkort med 5 øre SF-mærke, fra Vanløse til Odense 25.9.1918.

Lot nr. 41

Mekanisk Kopi. 4 øre tofarvet 18.8.1904 på “tryksags”-brevkort til Horsens.

Lot nr. 42

Brevkort med 10 øre SF-mærke, fra København til Odense 12.2.1916. Skrevet på færgen Odin.

Lot nr. 42

PTJ stempler nr. 7, 9 og 10 på Ekstra-afslutninger. 4 stk.

Lot nr. 43

Et 5 øres Soldater-helsagsbrevkort, fra SKJERN til SKIVE 17.11.1915.

Lot nr. 43

Sørgebrev med meget smukt trykt personligt takkekort.

Lot nr. 44

8 forskellige helsagskonvolutter brugte og ubrugte, heraf 7 x-numre

Lot nr. 44

Soldater-korresspondancekort sendt fra FANØ til Skive . Annulleret med NORDBY bro IIa 2.7.1917.

Lot nr. 45

8 forskellige helsagskonvolutter fra de københavnske sygekasser, 2 brugte og 6 ubrugte.

Lot nr. 45

Tillægsfrankeret helsagskuvert sendt Rek. fra ØLSTED til Næstved 4.6.1928.

Lot nr. 46

Helsagskonvolutter: 8 forskellige x-numre, såvel brugte som ubrugte.

Lot nr. 46

Et KTMA brev med indhold fra Randers til NORUP pr. Mariager 11.12.1857. Med laksejl

Lot nr. 47

Helsagskonvolutter: 8 forskellige x-numre, såvel brugte som ubrugte.

Lot nr. 47

Et omslag til NIBE frankeret med 4 sk. tj.-mærke. Ann. NUM 67, sidestemplet SORØ 22.10. 6. POST.

Lot nr. 48

Helsagskonvolutter: 8 forskellige x-numre, såvel brugte som ubrugte.

Lot nr. 48

R-brev til København F. 5.2.1935, annulleret med UDS KOLDING 1.

Lot nr. 49

Frimærkehæfte Danmarks Befrielse. Den sjældne første udgave, hvor man havde glemt at skrive, at Dronning Margrethe havde designet frimærkerne.

Lot nr. 49

Brev til JELLING fra Vejby pr. Brodal, med PHS 169.2, sidestemplet SKIVE B den 7.4.1959.

Lot nr. 50

Returpost fra Brevåbningskontoret. 15 forsendelser – mange i ganske små samlevenlige formater.

Lot nr. 50

NYBORG: ”Adelgade og Havnegade” ann. med STJ II GISLEV, sidestemplet ØRBÆK 10.4.1919.