Lot nr. 9

“Brev forsøgt sendt fra England til Danmark 4. april 1940. Returneret med ”POSTAL SERVICE SUSPENDED/RETURN TO SFENDER”. Bemærk stavefejl i det meget primitive stempel”