Lot nr. 8

Brev sendt fra Stettin til Tallin den 20.4.1938. Stempel: Deutsche Seepost Stettin – Reval.