Lot nr. 8

“Placat, hvorved Forbuddet i Placaten af 19de Oktober 1811 mod danske Banksedlers Forsendelse til Stæderne i Hertugdømmerne, sydligere end Haderslev og Tøndern, ophæves, 24. September 1813”