Lot nr. 7

Rekommanderet brev med 4-farve frankering sendt fra Brevpostkontoret til München. 10.7.1913,