Lot nr. 7

1. slesvigske krig. Brev sendt fra Altona 11.10.1849 som Militair-Unteroff. Sache via Hamburg til det Sächsische Hauptzeughaus-Krigsgerecht i Dresden. Usædvanlig forsendelse fra 3-årskrigen.