Lot nr. 6

“Adressebrev for pakke fra Horsens til Kjøbenhavn.”