Lot nr. 4

AFA nr. 5 med dobbeltannullering af NUM 58 og NUM 1. Attest Vagn Jensen.