Lot nr. 3

Skrivelse fra Overbestyrelsen for Postvæsenet, dateret 13. Juni 1884, hvori postkontoret i Aarhus bemyndiges til at udbetale en erstatning på 36 kr. for 2 anbefalede breve, der er gået tabt i forbindelse med dampskibet Cimbria’s forlis.