Lot nr. 25

“HS3 på Indbetalingskort Ikke indløst inden henliggefristens udløb”