Lot nr. 24

Cirkulære fra Kirkeministeriet 1940 angående opførelsen af Grundtvigs mindekirke i København.