Lot nr. 24

Fattigsag sendt til Sæby-Gjershøj Sogneraad per Roskilde, stemplet med KOM58-1 den 28.1.(1871). Laksegl fra Skulderup-Selsøe Sogneraad på bagsiden. Påført porto 3 sk.