Lot nr. 22

Från Danmark brevkort 5 øre våbetype annulleret Malmø 24. juli 1903 sendt til Sverige. Billedside Skodsborg Badehotel, Hilsen fra Danmark.