Lot nr. 22

“6.8.05 Ufrankeret brevkort (ubesørgeligt) dagen efter frankeres brevkortet med 1 øre af postkontoret som annulleres og postkortet påføres efterporto 8 med blåkridt. “