Lot nr. 20

Forsendelse (front) på tryksag med opkrav 1 kr. 69 øre sendt fra København til Langholt, Porto 4 øre, efterkrav 15 øre.