Lot nr. 19

Adressebrev med angiven værdi 20 Kr. fra Generaldirektoratet for Post- og Befordringsvæsenet til 17 Bataillon, Karlslunde, Taastrup. 11.1.1915. 50 øre, 35 og 10 øre Chr. X. Interessant adresse.