Lot nr. 14

K.T. m.A. fra Slagelse Købstads Fattigvæsen til Gunderslev Sogn pr. Nerstved