Lot nr. 14

Sjovt lille pakkefølgebrev (?) sendt fra Roskilde til Odense 3.1.20. Her er det ”Opraabt for budene” den 5.1.1920, og forsynet med RETOUR stempel. Returstemplet med Roskilde BRO III den 7.1.1920.