Lot nr. 13

KT-distriktsbrev/bybrev(??) fra Middelfarts omegn til Middelfart 7.3.1858. Svagt nr.stempel 42. (Se PHT 4/2017 og 1/2018).