Lot nr. 13

“1843. Kvittering fra Horsens Pakke-Post-Contoir.”