Lot nr. 12

Et beklippet pengepostbrev (Indlagt kr. 7000.-). Fra Roskilde til Overformynderiet i København den 1.7.1908. Lakseglsaftryk og ankomsstempel (Københavns Pengepostkontor) på bagsiden.