Lot nr. 11

3 forsendelser med annulleringer fra Postgirokontoret og Avispost