Lot nr. 11

“Militaria-brev fra 3-årskrigen sendt 20.3.1850 fra den slesvig-holstenske kavaleribrigade i Altona til Kommandoen for det 2. slesvig-holstenske jægerkorps i Kiel”