Lot nr. 10

Et brevomslag til Major Steinmann Tyebjerggaard pr. Ringsted, påskrevet Betalt og kartenr. 149.