Lot nr. 10

“Brev forsøgt sendt til Kuwait 1991 men returneret i 1992, da brevet er fundet ved sækkerensningen ved Postsækkedepotet. Medfølgende forklaring.”