Lot nr. 1

“Oversigt over Dampskibsfarten i de Danske Farvande i Sommeren 1855. Komplet liste”