Lot til anvisningssalg

Lot nr. 1

Et værdibrev fra Roskilde til Københavns Magistrat med 2 sk. og 8 sk. krone-scepter-sværd . Ann.med NUM 58-2 samt Roskilde ANT III-2 den 9.10.1868. Lilla kontroletiket og TALT på brevet.

Lot nr. 1

Feldpostkarte fra Lavensby, bureaust. Sonderburg-Norburg,1914, til vestfronten

Lot nr. 2

Rek. helsags-forside opfrankeret med bl.a. to AFA 100 sendt fra Roskilde til Schweiz 20.10.1918.

Lot nr. 2

Motivkort: Arnkieldenkmal, Düppelhöh samt Wester-Satrup og Tingleff 3.8.1903

Lot nr. 3

Smukt lille rek.-brev fra Roskilde til Næstved med AFA 94 (27 på 68 avisporto).

Lot nr. 3

Sonderburg pontonbro, Flensburg-Sonderburg 4.1.1910, til Vejle, efterporto 10 øre.

Lot nr. 4

AFA nr. 5 med dobbeltannullering af NUM 58 og NUM 1. Attest Vagn Jensen.

Lot nr. 4

Motivkort: Borris hoved, Norburg 2.1.1920, inden plebiscitmærker skulle anvendes,

Lot nr. 5

Censurbrev fra Viby S 9.12.41til Hamburg. Returneret til afsender. Censurstempler på bagsiden. Bagklappen mangler.

Lot nr. 5

Slesvig, Plebiscit, DSB kort til St. Jyndevad, Bylderup ( anv. 10 mdr) 8.7.1920.

Lot nr. 6

Fint lille 4 RBS (Ferslev) brev med stumpt stempel, og Roskilde ANT-1 på forsiden 3.10.1852.

Lot nr. 6

Slesvig: Sønderborg postkontor, personale maj 1920, ikke postsendt, tekst på bagsside.

Lot nr. 7

Smukt brev til Roskilde Amtsraad fra 3.1.1878. Mærket er annulleret såvel med et svagt Hedehusene LAPVIa-1 som NUM 58-2. Desuden endnu et svagt Hedehusene LAP stempel under Roskilde LAP VII a (buet post). Endelig et flot Hedehusene LAP VI a-1 fra 3.1.1878.

Lot nr. 7

Fra tidligere DSB Sønderborg, Møjn vi ses i Sønderborg, 2.8.1988, til Aabenraa.

Lot nr. 8

Flot forside af pakkefølgebrev med 8 sk. krone-scepter-sværd. Mærket er annulleret såvel med NUM 58-2 som med Roskilde ANT III-2, hvilket er usædvanligt.

Lot nr. 8

Fra tidligere DSB i Aabenraa, Se Sønderjylland fra Åbenrå 6.1.1981, lokalt.

Lot nr. 9

Helsag fra tidligere DSB i Døstrup Sønderjylland 6.9.1961 til Tønder.

Lot nr. 9

Fattigsag, sat i porto til 6 sk. fra København til Roskilde 28.12.1883. Omadresseret til Hotel Phønix i København (her holdt Sæby-Gjershøj sogneråd til i en længere periode). To Roskilde ANT III og et København stempel på bagsiden.

Lot nr. 10

Efterportobrev, Tønder besøg marsken og Rabsted (Ravsted) 11.11.1939.

Lot nr. 10

Fattigsag sat i porto til 6 sk. sendt fra Roskilde til Sæby-Gjershøj Sogneraad (her med den ”rigtige” adresse på Hotel Phønix i København). Flot Roskilde ANT III-2 den 16.1.1868. Ankomststemplet i København samme dags efter middag kl. 5 ¾.

Lot nr. 11

Efterportobrev, påtegnet Kassebrev, Fårhus 6.1.1959 og Tinglev 7.1.1959.

Lot nr. 11

Postkort sendt fra Trollhätttan i Sverige til Gadstrup/Danmark. Ankomststemplet med Roskilde LAP IIb-4 den 23.6.(1903) og endvidere stemplet i Gadstrup med flot og sjældent ovalt DSB stempel den 26 JUN 1903.

Lot nr. 12

Et beklippet pengepostbrev (Indlagt kr. 7000.-). Fra Roskilde til Overformynderiet i København den 1.7.1908. Lakseglsaftryk og ankomsstempel (Københavns Pengepostkontor) på bagsiden.

Lot nr. 12

Returkort, Fredericia 25.5., med svagt Holsted stjernestempel og Aarhus 28.5.08.

Lot nr. 13

Adressebrev fra Roskilde til Rudkøbing med tre stk. AFA 34B, annulleret med Roskilde BRO Ia den 1.9.04 og ankomststemplet Rudkøbing dagen efter.