Lot til anvisningssalg

Lot nr. 1

“Lille brev fra Kjøbenhavn 14.12.1848 til Hamburg. Påtegnet ”Frit med Dampschiff Malmoe” og ”5” for indlevering efter lukketid”

Lot nr. 1

“Frimærkeæske udført i træ”

Lot nr. 2

“Del af pakkeomslag sendt 12. april 1940 fra FELDPOSTSENDUNG til Inf. Reg. 326, der var lokaliseret i Slagelse. Sjælden forsendelse til tyske styrker i Danmark”

Lot nr. 2

“Frimærkeæske udført i bronze”

Lot nr. 3

“Frimærkeæske udført i tin”

Lot nr. 3

“R-brev fra HVIDOVRE (uds.stj.stp.) 4.5.1942 forsøgt sendt til Sverige. Tilbageholdt med violet stempel ”Fra Udlandspostkontrollen/Retur Afsenderen” og på bagsiden ”UDFØRSELSFORBUDT INDHOLD””

Lot nr. 4

“5 øre grøn korsbånd, XB 45, fabr. 3, sendt til Statsminister Th. Stauning fra Struer B, 1937”

Lot nr. 4

“Brev fra Horsens 13.12.1940 forsøgt sendt til Frankrig. Postalt stempel ”Postudvekslingen indstillet/Retur Afsenderen”. Inden returneringen er brevet sendt via den danske censur, der har åbnet det og påført returstemplet ”Fra Udlandspostkontrollen/Retur Afsenderen”.”

Lot nr. 5

“Brev fra Flensburg 16.7.1943 til Udenrigsministeriet, Christiansborg, København. Med konsulær egencensur ”GEPRÜFT/Königl. Dänisches Konsulat/Flensburg” + underskrift. Desuden passérstempel Af fra censuren i Hamburg.”

Lot nr. 5

“Et helt bundt 5/4 øre overstemplede helsagskonvolutter med bundttestrimmel”

Lot nr. 6

“Tysk censurering af indenrigspost i Danmark. Lot med brev og brevstykker der indikerer tysk censur af forsendelser til danske militære institutioner efter 29.august 1943. Bilagt artikel, der beskriver emnet og materialet.”

Lot nr. 6

“12 øre tofarvet på brevforside til dansk styrmand. Sendt til Norge – annulleret med svensk stempel. I Christiania omadresseret til Dansk Konsul i Leith.”

Lot nr. 7

“Placat vedr. optrettelsen af et regnskabsførende postcntoir i Skjælskør 11. maj 1844”

Lot nr. 7

“12 øre tofarvet brev fra København til Falkenbrog, Sverige.21.7.1877. Med fuldt indhold”

Lot nr. 8

“Placat, hvorved Forbuddet i Placaten af 19de Oktober 1811 mod danske Banksedlers Forsendelse til Stæderne i Hertugdømmerne, sydligere end Haderslev og Tøndern, ophæves, 24. September 1813”

Lot nr. 8

“Pengebrev fra København (Den Raben-Levetzauske Fond) til Asminderød Præstegaard. Indlagt 150 kr. Frankeret med 4 øre og 20 øre (omv.rm).”

Lot nr. 9

“Brev forsøgt sendt fra England til Danmark 4. april 1940. Returneret med ”POSTAL SERVICE SUSPENDED/RETURN TO SFENDER”. Bemærk stavefejl i det meget primitive stempel”

Lot nr. 9

“Kuvert fra Sognefogeden i Udlejre pr. Ølstykke til Politikontoret, Frederikssund. Sat i enkeltporto 10 øre. 5.11.1934”

Lot nr. 10

“Brev forsøgt sendt til Kuwait 1991 men returneret i 1992, da brevet er fundet ved sækkerensningen ved Postsækkedepotet. Medfølgende forklaring.”

Lot nr. 10

“Kuvert fra Sognefoged Oluf Jensen, Krogstrup til Politikontoret, Frederikssund. Sat i enkeltporto 10 øre. 4.10.1939”

Lot nr. 11

“Militaria-brev fra 3-årskrigen sendt 20.3.1850 fra den slesvig-holstenske kavaleribrigade i Altona til Kommandoen for det 2. slesvig-holstenske jægerkorps i Kiel”

Lot nr. 11

“Færø. Avisanmeldelse fra 27.3.1924. Flot THORSHAVN bro IIIb stempel”

Lot nr. 12

“Postsache sendt 8.3.1849 under 3-årskrigen fra Lübeck til Generalpostdirektionen i København. Fyldestgørende beskrivelse vedlagt.”

Lot nr. 12

“FELTPOST. To breve, Feltpost No 1 og Feltpost No 3 – dette brev er frankeret med 4 sk. Krone, Sværd og Scepter i karmin, men med alle takker afklippet”

Lot nr. 13

“Distrikts Tjenestebrevkort. 2 sk. helsagsbrevkort fra Odense (ANT IX) til Morud pr. Havreheed.”