2021-2

Anvisningssalg 2021-2

Skriftligt formidlingssalg – Salget sluttede den 26. juni 2021.
Usolgte lot kan købes ved henvendelse til Jan Bendix, Sundbyvej 8, 3600 Frederikssund
Der tillægges 10 % i provision til salgsprisen + forsendelsesomkostninger. Ved tilsendelse af købt materiale vedlægges faktura, som skal betales inden 8 dage. Køb over 1.000 kr. fremsendes anbefalet med mindre andet er aftalt.mindre andet er aftalt.

Lot nr. 1

Rejsetilladelses-bevis udstedt til Postmester Harald Emborg, Aarhus. 4.9.1943, monteret på planche.

Lot nr. 2

Brev, parstyke tofarvet 4 øre, annulleret NUM 154 og sidestemplet BARRIT. Sendt til Erik Erichsen, adr. Hr. Rector Iversen, Ridder af Dannebrogen, Horsens.

Lot nr. 3

GYLLING – stjernestempel på brev sidestemplet HORSENS-ODDER, 5.10.1908

Lot nr. 4

Post-Anmeldelse om ankomne Sager. 1899. Lille rift i venstre side uden betydning for det posthistoriske

Lot nr. 5

Udygtighedspas fra 5. udskrivningskreds. 14 10.1898

Lot nr. 6

KJØRUP, brotypestempel BRO Ia 4.1.1909 på Frederik VIII helsagsbrevkort

Lot nr. 7

Overenskomst angaende Afbenyttelsen af den sydfyenske Jernbanes Telegrafstationer. 20 sider. 11×17.5 cm

Lot nr. 8

Placat angaaende Nedsættelse Afgiften af Vognmandsfragterne for de danske Provindser udenfor Sjælland og Fyen. 23de Juni 1843.

Lot nr. 9

Placat, den Betaling, der skal erlægges for Rejsendes og Posters Befordring i Danmark, Kjøbenhavn 1812

Lot nr. 10

Placat, angaaende Vognmandstaxten for Danmark for Juli, August og September Maaneder 1840.

Lot nr. 11

Placat angaaende en ny ugentlig Brvpost mellem Kiøbenhavn og Naskov. 15 Juni 1802. Stor 41 × 54 cm.

Lot nr. 12

Korsbånd fra Ringkøbing Amts Konservative Blade. 6 øre Bølgelinie afstemplet med håndrullestempel HERNING 1.8.1950.

Lot nr. 13

Forretningskuvert, Jens Klindt, Silkeborg med Kakkelovn. 15 øre Christian X 60 år. 12.11.1930,

Lot nr. 14

Forretningskuvert, Odense Vin Kompagni med billede af Portvinsflaske. Hjemmefrankostempel, Celarmans Gyldne Vine og A under værdistemplet. 2.3.1942.

Lot nr. 15

Forretningskuvert, Smedemester Ebbe Pedersen V. Vedsted pr. Ribe. Stemplet med UDS Vester Vedsted og sidestemplet RIBE 25.5.1942.

Lot nr. 16

Postopkrav 8 kr. 50 øre. Brev, 60 øre, Christian X sendt fra VRAA 28.5.1921. 2 vægtklasse

Lot nr. 17

Tjenestebrev 8 øre sendt fra RØBY til Sognepræsten på FEJØ. Maribo og FEIØ stempler på bagsiden

Lot nr. 18

Adressebrev for 1 pakke fra ODENSE 1 til Vantinge, Ringe 4.1.1919. 40 Øre Christian X

Lot nr. 19

Returneret brev med Postopkrævning, sendt fra København 6, 4.7.1930 til Schweitz. Brevet er sendt rekommanderet, frankeret med 2 × 1 kr. Christian X + 60 øre samt 5 øre Bølgelinie. Retur 17.7.1930.

Lot nr. 20

Værdibrev, 36 kr. 53 øre fra ODENSE til Hessum pr. Otterup. 70 Øre, Christian X single, 13.8.1921.

Lot nr. 21

Lokalt brevkort fra KIRKEBY til Svaneke. Annulleret (RØNNE-) GUDHJEM, 30.10.1919

Lot nr. 22

8/7 øre Christian X på brevkort til Operasanger Max Müller, 23.12.1923.

Lot nr. 23

7 øre Christian X på brevkort til NORGE, annulleret med svensk stempel 13.5.1919 og rammestempel FRÅN DANMARK

Lot nr. 24

Automatmærker. Brev fra ODENSE, 16.3.1919 med 7 Øre Christian X og 3 Øre Bølgelinie. 7 øren har sammenklæbning foroven.

Lot nr. 25

Expresbrev fra København 17.1.1923 til Hamburg. Christian X 70 øre og 50 øre. Ank.stemplet Hamburg 18.1.1923