2021-1

Anvisningssalg 2021-1

Skriftligt formidlingssalg – Salget er slut. Usolgte lot sælges til opråbspris + 10% og forsendelse.
Kontakt anvisningsleder Jan Bendix, Sundbyvej 8, 3600 Frederikssund. E-mail: anvisning@dphs.dk
Ved tilsendelse af købt materiale vedlægges faktura, som skal betales inden 8 dage. Køb over 1.000 kr. fremsendes anbefalet med mindre andet er aftalt.

Lot nr. 126

Forretningspapirer. Kuvert frankeret med 8 øre Chr. X, 60 år og sendt lokalt i Odense 18.11.1930.

Lot nr. 127

Fra Færöerne – skibsstempel på 15 øre Chr. X,60 år. Stemplet København OMK, 14.10.1930

Lot nr. 128

Tryksag, 5 øre Chr. X, 60 år sendt fra KJERTEMINDE, 13.4.1931 til Aarslev St. Stemplet KVÆRNDRUP og afsenderstempel Bjerge-Aasum Herreders Provsti.

Lot nr. 129

Brev 7 + 2×10 øre Chr. X, 60 år sendt fra København 25.12.1930 til Liverpool. Julemærke 1930 på bagsiden

Lot nr. 130

Lokalt brev, 10 øre Chr. X, 60 år single sendt 14.9.1931

Lot nr. 131

Rekommanderet brev 40 øre Chr. X, 60 år single sendt fra RØNDE 7.10.1931 til Odense. Rift

Lot nr. 132

Brev til M/S SIAM sendt via ØK’s kontor i København. Videresendt til Cristoban, Canal Zone, Central America. 30.4.1931

Lot nr. 133

SANDET (STAKROGE) PHS stempel på filatelistisk brevkort fra P. Thomassen.

Lot nr. 134

Kvittering for Toldeftersyn. Intet at klarere, men Toldvæsenet tog 50 øre og Postvæsenet 40 øre for arbejdet. 40 øre portomærke annulleret TØNDER 9.12.1958

Lot nr. 135

Portofri Tjeneste forsendelse fra Femmøller Badehotel til Politistationen i Grenaa. Sendt som enkeltportobrev, 29.7.1942.

Lot nr. 136

Befalet Beretning sendt fra BØVLINGBJERG 18.3.1926 til Kredslægen i Lemvig. Kun opkrævet enkeltporto 20 øre.

Lot nr. 137

Lokalbrev omadresseret til ny adresse uden for lokalporto området. Opfrankeret med 5 øre grønt Portomærke. 7.9.1931.

Lot nr. 138

Lokalbrev omadresseret til ny adresse uden for lokalporto området. Opfrankeret 5 øre grønt Portomærke. 29.6.1939

Lot nr. 139

Brevomslag, Befalet Indberetning fra Hygum-Mou Sogneraad til Stiftsamtet i Viborg.

Lot nr. 140

Sønderborg BLÅT stempel. Postkort sendt til Aabenraa 20.12.1921 annulleret i forsøgsperioden, hvor man på enkelte posthuse afprøvede en blå stempelfarve.

Lot nr. 141

Søndagsbrevkort. To smukke brevkort sendt som søndagsbreve

Lot nr. 142

Ikke udbragt søndagsbrev sendt fra København til Aalborg. Flot stempel fra Aalborg Postkontor med grunden til, at brevet ikke blev udbragt søndag.

Lot nr. 143

Dekorativ Postvittering fra Kjøbenhavns Pakkepostcontoir, 2.11.1846 for en værdipakke sendt til Hadensleb (Hadersleben). Vægten var 32 Pd. 20 Lod. Porto er 29 Rbs.

Lot nr. 144

Kvittering fra Overpostmesterembedes Pakkepostafdeling, 1861 for et værdibrev. Porto 14 Sk. og 2 sk. for Postbeviset (§6) samt eftertælling 4 Sk.

Lot nr. 145

Helsagsudklip. Lokalt brevkort frankeret med 3 øre helsagsudklip. Udbragt på 3. omæring 19.11.1906.

Lot nr. 146

4 Sk. helsagskonvolut annulleret 77 og afgangsstemplet med BLÅT VIBORG antikva stempel 28.12.1865

Lot nr. 147

HUMBLE lapidarstempel. Smukt afstemplet kort sendt 24.12.1910 til Marstal

Lot nr. 148

Søndagsbrev sendt fra ÅRHUS 11.1.1969 til København, men omadressert til Tåstrup? Det var adressen Pile Allé 34, som ikke fandtes.

Lot nr. 149

Adressekort for en Reg.pakke sendt fra CHARLOTTENLUND, 26.12.1959 til Tranebjerg, Samsø. Pakken har været registreret med alm. pakkenummer (selvregistrering?), som er ændret på Charlottend Postkontor til en lyserød Værdietiket. Desuden har pakken været underfrankeret, som Tranebjerg Samsø Postkontor har udstedt et berigtigelseskort.

Lot nr. 150

Postopkrævnings-Adressekort for en pakke fra Varehuset Hornum til Kutligusat, Grønland. 17.7.1952