2021-1

Anvisningssalg 2021-1

Skriftligt formidlingssalg – Salget er slut. Usolgte lot sælges til opråbspris + 10% og forsendelse.
Kontakt anvisningsleder Jan Bendix, Sundbyvej 8, 3600 Frederikssund. E-mail: anvisning@dphs.dk
Ved tilsendelse af købt materiale vedlægges faktura, som skal betales inden 8 dage. Køb over 1.000 kr. fremsendes anbefalet med mindre andet er aftalt.

Lot nr. 76

1864-krigen. Portobrev – med rødkridtpåtegning 12 – fra Altona 25.11.1864 sendt til København via St.P.A.HAMBURG. Stadtpostamtet havde overtaget opgaverne fra K.D.O.P.A. Hamburg ifm. 1864-krigen.

Lot nr. 77

1864-krigen. Kongeligt tjenestebrev med Attest sendt fra GLÜCKSTADT i Holsten 2.7. 1864 til Freiburg i Sydtyskland. M/ apteret HAMBURG-stempel som passérstempel.

Lot nr. 78

Brevkort sendt fra KONGSMARK /*(RÖM)* 28.10.1906 til besætningsmedlem på S/S Sjælland via rederiadresse i London.

Lot nr. 79

2. verdenskrig. Legitimationskort for Udlevering af Ernæringskort sendt som tryksag fra Humlebæk til Sletten. Anvendt fra oktober 1939 til juni 1940.

Lot nr. 80

Brev frankeret med 4 sk. 1858 sendt fra brevsamlingsstedet Bargteheide. Annulleret med NUM 2 og blækpåtegnet Bargt 20/11 61

Lot nr. 81

Postconvention imellem Danmark og Norge, afsluttet i Kjøbenhavn den 19de November 1851. 16 sider udsendt som bilag til Circulaire fra Generalpostdirecteuren No. 30, 1851.

Lot nr. 82

Post=Convention mellem Danmark og Norge, undertegnet i Kjøbenhavn den 8de October 1846. 8 sider i folio-format.

Lot nr. 83

Tabel, der viser Mileafstanden mellem Anløbsstederne for det norske Postvæsens Dampskibsfartøier 1847. foruden de norske anløbssteder fremgår Göteborg, Helsingør og Kjøbenhavn også af tabellen.

Lot nr. 84

5 øre våbentype-helsagskort sendt fra Snaptun 5.7.1894. Snaptun blev oprettet som brevsamlingssted i 1878, men fik først tildelt stempel i 1914. Derfor er kortet annulleret ved det overordnede posthus Horsens. Afsender på forsiden.

Lot nr. 85

Kort kurseringstid. 25 øre Fr. IX blå på brev til Sverige 28.6.1952. Mærket udkom 25.6 mhp. 2. vægtkl. lokalbreve efter takstforhøjelsen 1.7.1952. Indtil da kunne det anvendes på 1. vægtkl. breve til landsporto eller til Norden. Kun mulig 6 dage.

Lot nr. 86

Officielle Meddelelser Nr. 43 fra 11.9.1920. Dåbsattesten med takster for de to første postførende luftpostruter fra Danmark til hhv. Berlin og London.

Lot nr. 87

Privat aerogram sendt som luftpostforsendelse til USA med sjældent PR-stempel: GUDBJERG pr. GUDME 13.4.2951.

Lot nr. 88

Dienstsache fra Buergermeisteramt Norburg 23.7.88 til Tinglev, bags.Apenrade 25.7.88

Lot nr. 89

Dienssache, 9 h x 21 b, Gravenstein 26.12.88 til Standesamt Apenrade. Brevet har været anvendt to gange, med frimærke (der er klippet af) til Gravenstein bøjet om og til Aabenraa. Bagsidest. Apenrade 27.12.88

Lot nr. 90

Sammenfoldet brev uden indhold, Portopflichtige Dienstsache (P.D.S. frei) fra Tondern 18.9.1879 til Inspektorat der Kleiseerkoog, Bagside Deetsbüll 19.9.79 m.m

Lot nr. 91

Spandau 16.1.16, mange gange omadresseret feldpostkarte til unterofficier Petersen, sønderjysk soldat, der senere tages til fange (se næste lot)

Lot nr. 92

Omadresseret krigsfangeforsendelse, til unteroff. Hans Petersen, eng. fangelejre, fra Tandslet (Alsen) 16.11.17, bagside label Opened by Censor

Lot nr. 93

Fra Sorø Amtstidende, stemplet Slagelse 9.9.97 til Tyskland. Bagsiden ank.st. Gravenstein (Schleswig) 10.9.97. Nålestik, har været opklæbet, tykt papir

Lot nr. 94

Kjøbenhavn 22.12.92 til Tyskland. Påskrevet Weichnachten (juleaften). Bagsiden Hadersleben (Schleswig) 1 b, 23.12.92, revet, har været opklæbet, frim.mangler hjørne

Lot nr. 95

Værdibrev, 64 øre, til udlandet, Vejen 25.6. 1 Post og bagsiden. Hadersleben (Schleswig ) 1 b, 25.6.93, to fine laksegl visende kirke og HS

Lot nr. 96

Ober-Jersdal 14.1.85 til Vojens, bagside Woyens 14.1.85

Lot nr. 97

Postkarte, Süder Lügum 9.6. (syd for Tønder) og efterporto Tinglev 10.6.1924, 36 øre. Måske sendt i god tro til grænseporto på grund af afstanden på under 30 km??

Lot nr. 98

Tryksag, 2. vægtkl., 12 øre, 15 h x 22 b, Slagelse 5.10.29 til Tinglev (foldet)

Lot nr. 99

Indkasserings-Postanvisning kplt. Aabenraa 1923. Med hovedkupon til Rødekro, retur, arkivhul

Lot nr. 100

Grænsebrev, helsag Kolding 13.7.18 til Christiansfeld, Flensborgcensur nr. 13, og Militärischerseite geöffnet 15.7.18. Censurlabel m.m., bagside afrevet