2020-4

Anvisningssalg 2020-4

Skriftligt formidlingssalg – Sidste buddag er tirsdag den 29 december 2020, hvor der kan bydes via e-mail indtil kl. 24:00.
Bud modtages af Jan Bendix, Sundbyvej 8, 3600 Frederikssund. E-mail: anvisning@dphs.dk
Lottene sælges til højestbydende, dog således, at salgsprisen højest bliver næsthøjeste bud + 10 %. Der tillægges 10 % i provision til salgsprisen + forsendelsesomkostninger. Ved enslydende bud opnår først indkomne bud hammerslag.
Ved tilsendelse af købt materiale vedlægges faktura, som skal betales inden 8 dage. Køb over 1.000 kr. fremsendes anbefalet med mindre andet er aftalt.

Lot nr. 1

Aerogram. Privat og opfrankeret 2×40 øre sendt til SINGIDA, Tanganyika. 22.2.1954. Perfin B.

Lot nr. 2

Aerogram. Opfrankeret med TO mærker til sendt Schweitz, 3.10.1951

Lot nr. 3

Rekommanderet aerogram sendt til Argentina, 13.6.1973

Lot nr. 4

Aerogram sendt EXPRES til Schweitz. Fire mærker annulleret med schweitsisk stempel (bølger). 14.8.1955

Lot nr. 5

1911 Julemærke på brevkost sent til Stockholm

Lot nr. 6

Underfrankeret Korrespondancekort, stemplet T og 30 (dobbelt manglende) omregnet til 18Ÿ Cts., 29.8.1906

Lot nr. 7

Brevforside med automatmærke 7+3 øre (perlegrå?) og 35 øre. Sendt til Basel

Lot nr. 8

Første Flyvning Aalborg-Göteborg 29.6.1945. Efterkrigscensur uden nr.

Lot nr. 9

Marginalstykke 5 øre, Chr. X. Marginal No 1-N,

Lot nr. 10

Prøve uden værdi sendt rekommanderet fra København til USA. Forside. 5.2.1912. Sjælden

Lot nr. 11

Rekommanderet brev fra Kjøbenhavn til Basel. 9.9.1920.

Lot nr. 12

Censurbrev, 30 øre blå Karavel sent til Tyskaldn 13.4.1940.

Lot nr. 13

Brev med 10-blok 4 øre Tofarvet omv.rm. til Tyskland, 12.8.1900. Takkerne mangler på øverste række

Lot nr. 14

Underfrankeret Korrespondancekort fra Nibe, opfrankeret af Aalborg B. Posthistorisk interessant

Lot nr. 15

Postforbindelsen ikke aabnet. Retur Afs. på brev til Bruxelles, 10. maj 1945

Lot nr. 16

HENNE STRAND udslebet stempel på brevkort. 7.7.1937

Lot nr. 17

Brevkort med censur fra Tempelhof, Berlin sendt til Schweitz 16.9.1942

Lot nr. 18

Brevkort annulleret med svenske stempel, PKP 2 UTR, 11.7.1921

Lot nr. 19

Brev 30 øre Karavel gul sendt til Schweitz, 10.12.1928. Mærkerne med perfin BT

Lot nr. 20

8 øre smal helsagskonvolut med perfin JM

Lot nr. 21

Prøve uden værdi sendt til Hamburg. Parstykke Genforening 20 øre

Lot nr. 22

Brev fra Frederikshavn til OLTEN i Schweitz. Ankomststemplet med Frankostempel

Lot nr. 23

Korrespondancekort, opfrankeret sendt til ARNIS, 16.4.1896

Lot nr. 24

Brev fra København til Frankrig. 20 øre Karavel grå og 5 øre Bølgelinie. 7.1.1930

Lot nr. 25

Kassebrev fra København til USA. Rekommanderet og sat i efterporto 33 1/3 centime. 14.12.1925