2020-2

Anvisningssalg 2020-2

Skriftligt formidlingssalg – Sidste buddag er lørdag den 20. juni 2020, hvor der kan bydes via e-mail indtil kl. 24:00.
Bud modtages af Jan Bendix, Sundbyvej 8, 3600 Frederikssund. E-mail: anvisning@dphs.dk
Lottene sælges til højestbydende, dog således, at salgsprisen højest bliver næsthøjeste bud + 10 %. Der tillægges 10 % i provision til salgsprisen + forsendelsesomkostninger. Ved enslydende bud opnår først indkomne bud hammerslag.
Ved tilsendelse af købt materiale vedlægges faktura, som skal betales inden 8 dage. Køb over 1.000 kr. fremsendes anbefalet med mindre andet er aftalt.

Lot nr. 151

Tryksag – Cirkulære fra Biskopperne frankeret med 4 øre Tjenestemærke. 23.4.1907 sendt til Endelave!

Lot nr. 152

Postbevis for 1 Postanvisning fra BARRIT indleveringsposthus. 10 øre Postvæsenets 300 års jubilæum. 4.12.1924

Lot nr. 153

Luftpostbrev fra 2. Postflyvning Horsens – Endelave 5.2.1937.

Lot nr. 154

3 breve til Lægsmanden fra hhv. 1823, 1827 og 1844. Sjældent materiale

Lot nr. 155

Præfil brev fra V.Skjerninge til Roeskilde 27.6.1833. Påtegnet Franco og med fuldt indhold. Der medfølger 5 sider beskrivelse af teksten. Ganske interessant.

Lot nr. 156

Brev 4 sk. fra Roeskilde 21.6.1863 til Nyborg.

Lot nr. 157

Brevomslag, Fattigsag m. Attest fra Roskilde til Sæby Gjershøi Sogneraad

Lot nr. 158

Brev 8 øre tofarvet til Sæby Gjershøj Sogneraad.

Lot nr. 159

Overfrankeret adressekort for exprespakke. Godtgørlsesattest udstedt og 25 kr. retur til Roskilde Postkontor

Lot nr. 160

8 øre helsagsbrevkort opfrankeret med 4 øre og sendt til Tyskland 13.3.1881.

Lot nr. 161

N.P. brev fra Roskilde til Lindholm Godskontor.

Lot nr. 162

Parstykke 4 øre på brev fra Roskilde til Sæby Gershøi Commersraad.