2020-2

Anvisningssalg 2020-2

Skriftligt formidlingssalg – Sidste buddag er lørdag den 20. juni 2020, hvor der kan bydes via e-mail indtil kl. 24:00.
Bud modtages af Jan Bendix, Sundbyvej 8, 3600 Frederikssund. E-mail: anvisning@dphs.dk
Lottene sælges til højestbydende, dog således, at salgsprisen højest bliver næsthøjeste bud + 10 %. Der tillægges 10 % i provision til salgsprisen + forsendelsesomkostninger. Ved enslydende bud opnår først indkomne bud hammerslag.
Ved tilsendelse af købt materiale vedlægges faktura, som skal betales inden 8 dage. Køb over 1.000 kr. fremsendes anbefalet med mindre andet er aftalt.

Lot nr. 76

Grønt Postbevis for anbefalet brev fra Kjøbenhavn til Slagelse 11. maj 1875. Dokumenterer den nye takst på 24 øre for et anbefalet brev af 1. vægtklasse på 24 øre indført 1. april. Der er desuden betalt 4 øre kontant.

Lot nr. 76

Grønt Postbevis for anbefalet brev fra Kjøbenhavn til Slagelse 11. maj 1875. Dokumenterer den nye takst på 24 øre for et anbefalet brev af 1. vægtklasse på 24 øre indført 1. april. Der er desuden betalt 4 øre kontant.

Lot nr. 77

Brev fra Tyskland til Holte 1969 med stempel: Formodes at indeholde uangivne penge + R-etiket fra Holte.

Lot nr. 77

Brev fra Tyskland til Holte 1969 med stempel: Formodes at indeholde uangivne penge + R-etiket fra Holte.

Lot nr. 78

R-brev fra postindleveringsstedet Vesterport ann. med KØBENHAVN V./VESTERPORT BRO IId 9.9.1937. R-etiket mærket Vp.

Lot nr. 78

R-brev fra postindleveringsstedet Vesterport ann. med KØBENHAVN V./VESTERPORT BRO IId 9.9.1937. R-etiket mærket Vp.

Lot nr. 79

2×10 øre våbentype på Brev-Kort fra København til USA 1902. Da forsendelsen ikke opfyldte Verdenspostforeningens krav til forsendelse som brevkort er det frankeret som brev.

Lot nr. 79

2×10 øre våbentype på Brev-Kort fra København til USA 1902. Da forsendelsen ikke opfyldte Verdenspostforeningens krav til forsendelse som brevkort er det frankeret som brev.

Lot nr. 80

2. vægtklassebrev fra København til Fredericia frankeret med 2×4 Sk. 1858-udgaven – to forskellige tryk!

Lot nr. 80

2. vægtklassebrev fra København til Fredericia frankeret med 2×4 Sk. 1858-udgaven – to forskellige tryk!

Lot nr. 81

Ufrankeret adressekort for 4 pakker fra København til postkontoret i Risskov 1961. Mærket: Hermed 4 pakker 3225 stk. forsendelser uden adresse til omdeling. Portoen 8 øre pr. stk. er betalt. Meget usædvanlig forsendelse.

Lot nr. 81

Ufrankeret adressekort for 4 pakker fra København til postkontoret i Risskov 1961. Mærket: Hermed 4 pakker 3225 stk. forsendelser uden adresse til omdeling. Portoen 8 øre pr. stk. er betalt. Meget usædvanlig forsendelse.

Lot nr. 82

Svardel af dobbelt helsagsbrevkort 20 øre Gravhøj opfrankeret med 5 øre og sendt fra Pardubice i det nuværende Tjekkiet til Odense 1942. Med tysk censur.

Lot nr. 82

Svardel af dobbelt helsagsbrevkort 20 øre Gravhøj opfrankeret med 5 øre og sendt fra Pardubice i det nuværende Tjekkiet til Odense 1942. Med tysk censur.

Lot nr. 83

Censureret luftpostbrev fra København til Venezuela 10.5.1940. Mærket ”Italie-Brésil” for luftpostforsendelse via ruten Italien-Sydamerika. Frankeret med 2 kr. + 5 kr. Chr. X + 2×10 øre bølgelinje svarende til grundtakst 30 øre + 2 x 345 øre = 720 øre.

Lot nr. 83

Censureret luftpostbrev fra København til Venezuela 10.5.1940. Mærket ”Italie-Brésil” for luftpostforsendelse via ruten Italien-Sydamerika. Frankeret med 2 kr. + 5 kr. Chr. X + 2×10 øre bølgelinje svarende til grundtakst 30 øre + 2 x 345 øre = 720 øre.

Lot nr. 84

SONDERBURG TR-stempel på Militaria-brev 18.8.1871, umiddelbart efter afslutningen på den fransk-tyske krig.

Lot nr. 84

SONDERBURG TR-stempel på Militaria-brev 18.8.1871, umiddelbart efter afslutningen på den fransk-tyske krig.

Lot nr. 85

K.T.-distriktsbrev til Randers (1868-72) med påtegning fra brevsamlingsstedet Langaa.

Lot nr. 85

K.T.-distriktsbrev til Randers (1868-72) med påtegning fra brevsamlingsstedet Langaa.

Lot nr. 86

Censurbrev fra Tyskland til Sønderborg 13.10.1944. Med 4 siders langt indhold der er kemisk censureret og 3 linjer fjernet af den tyske censur i Hamburg. Usædvanligt at se breve fra den tyske censur til Danmark med dele af teksten oversværtet.

Lot nr. 86

Censurbrev fra Tyskland til Sønderborg 13.10.1944. Med 4 siders langt indhold der er kemisk censureret og 3 linjer fjernet af den tyske censur i Hamburg. Usædvanligt at se breve fra den tyske censur til Danmark med dele af teksten oversværtet.

Lot nr. 87

2.80 Lille rigsvåben single på 2. vægtklassebrev til USA 1975. OPENED BY U.S. CUSTOMS FOR TARIFF PURPOSES ONLY og genlukket af tolden med tape. God singlefrankering.

Lot nr. 87

2.80 Lille rigsvåben single på 2. vægtklassebrev til USA 1975. OPENED BY U.S. CUSTOMS FOR TARIFF PURPOSES ONLY og genlukket af tolden med tape. God singlefrankering.

Lot nr. 88

Landsportobrev annulleret med skibsstempel FRA AARHUS KALUNDBORG 16.1.1941 – under 2. verdenskrig. Ruten blev senere indstillet på grund minefare.