2020-2

Anvisningssalg 2020-2

Skriftligt formidlingssalg – Sidste buddag er lørdag den 20. juni 2020, hvor der kan bydes via e-mail indtil kl. 24:00.
Bud modtages af Jan Bendix, Sundbyvej 8, 3600 Frederikssund. E-mail: anvisning@dphs.dk
Lottene sælges til højestbydende, dog således, at salgsprisen højest bliver næsthøjeste bud + 10 %. Der tillægges 10 % i provision til salgsprisen + forsendelsesomkostninger. Ved enslydende bud opnår først indkomne bud hammerslag.
Ved tilsendelse af købt materiale vedlægges faktura, som skal betales inden 8 dage. Køb over 1.000 kr. fremsendes anbefalet med mindre andet er aftalt.

Lot nr. 101

Sønderborg-Nordborg 3.10.32 bureaust. og posthorn Oksbøl, Nordborg

Lot nr. 102

Julekort, omadr. 1968, Nyborg Postkontor, Frederikssund, div. stempler

Lot nr. 103

Fotokort, Fährschiff Schwerin, Deutsche Seepost Gedser-Warnemünde 14.9.1935

Lot nr. 104

Motivkort Helsingborg, Kjøbenhavn-Helsingborg, Fra Sverige, Lübeck 29.5.1903

Lot nr. 105

Italien, ekspr.brev 18.10.40, bagsiden med Münchencensur, 3 italienske stempler og København-Warnemünde 23.10.40, T 132 samt København Ø.

Lot nr. 106

Helsag Ribe 15.1.4 post, på bagsiden Bröns (Tyskland) enring 16.1.90 (grænseafstand)

Lot nr. 107

Brev, København 27.3.1942 til Tinglev, linjest. Forretningspapirer , landsporto 15 øre

Lot nr. 108

Wesselbüren 3.6.1950, Tyskland til Tinglev, efterporto 35 øre

Lot nr. 109

DSB-helsag, 75 x, bureau Fredericia-Padborg 1951 fra stationsforst. Vojens til England

Lot nr. 110

Ufrankeret brev København 6.3.1963, efterporto 60 øre, Tønder 7.3.1963

Lot nr. 111

Motivkort, Bøffelkobbel krigergrav, Sønderborg B, 25.7.31, frim. beskadiget øv. th.

Lot nr. 112

Brev, lokal tryksag i Stubbæk, Stubbæk pr. Åbenrå 19.4.1961

Lot nr. 113

Aabenraa 19.12.1941, Posthorn, d.v.s. godkendt som tryksag af afgangsposthuset

Lot nr. 114

Aabenraa julemærker 1999 forsøgt anvendt som frimærker, rødt efterportostempel

Lot nr. 115

Kliplev 1935 fra iflg. bagsiden Detachementet paa Søgaard (Søgaardlejren)

Lot nr. 116

Feltpost 5.10.90 fra HJ, Feltpostnummer 10747, Kolding

Lot nr. 117

Grömitz 30.10.1939 til Alslev pr. Øster Højst, toldcensur inden Danmarks besættelse

Lot nr. 118

Brev fra omkring 1884, tryksag til udlandet med bureaust. Hamburg-Vamdrup 22.11.II direkte på frimærket. På bagsiden lapidar Kolding 23.11.1 Post. Til h. for Hamburg og over frimærket er der et hul på ca. 2 x 0,5 cm efter sølvfisk.

Lot nr. 119

Sammenfoldet skrivelse dateret Copenhagen 5.5.1868 fra H.Sulzberger (navnet presset i papiret) til Schweiz. Div. portopåtegninger og stempler bl.a. Wamdrup 6.5.II Flensburg ank.st. i Schweiz, 3 dage undervejs!

Lot nr. 120

Vestkystmotiv, Feldpost, Düppel 5.11.17 til Hamborg fra soldat på Sønderborg kaserne

Lot nr. 121

Tysk helsag, Tondern (Tønder) 17.11.90 til Friedrichshaven, ank.Frederikshavn 19.11.

Lot nr. 122

Gram ( Schleswig) 23.11.,07. Forrevet åbning. Durch Eilboten, Bote bezahlt, Des Nachst nicht zu bestellen. Ilbud betalt, bringes ikke ud om natten (overs. medfølger)

Lot nr. 123

Portopflichtige Dienstsache, frei, skrivelse fra Königlich Preus. Amsgericht, Hadersleben 30.8.1889, bagside Hammeleff 31.8. 7-8 V (formiddag)og Woyens 31.8. 4-5 N (efterm.)

Lot nr. 124

Ekstra-Afslutning nr. 7, Fredericia-Ålborg 1 og Skals Postekspedition 15.3.1979

Lot nr. 125

Motivkort Skansen, Stockholm 5.8.45 til København, efterkrigscensur nr. 513