2020-2

Anvisningssalg 2020-2

Skriftligt formidlingssalg – Sidste buddag er lørdag den 20. juni 2020, hvor der kan bydes via e-mail indtil kl. 24:00.
Bud modtages af Jan Bendix, Sundbyvej 8, 3600 Frederikssund. E-mail: anvisning@dphs.dk
Lottene sælges til højestbydende, dog således, at salgsprisen højest bliver næsthøjeste bud + 10 %. Der tillægges 10 % i provision til salgsprisen + forsendelsesomkostninger. Ved enslydende bud opnår først indkomne bud hammerslag.
Ved tilsendelse af købt materiale vedlægges faktura, som skal betales inden 8 dage. Køb over 1.000 kr. fremsendes anbefalet med mindre andet er aftalt.

Lot nr. 26

Postopkrævnings-Adressekort for 1 Pakke opkrævning 33 kr. 54 øre fra København F til HØNG. Porto parstykke 60 øre Chr. X.

Lot nr. 27

Adressebrev fra SØLLESTED 15.10.1900 for en pakke 60 qvint med 6.500 kr. til Maribo. Frankeret med 144 øre. 100 øre tofarvet, 4 øre tofarvet og parstykke 20 øre Våbentype.

Lot nr. 28

ILPAKKE fra Privatbanken i København til Banken for Skanderborg og Omegn. Værdi 100.000 kr. Frankeret med 370 øre både på for- og bagside.

Lot nr. 29

Værdibrev 250 kr. med 5-stribe 5 øre Fr. VIII med TRISSEFEJL. Indlagt 250 kr. fra Børkop til Ry Station. 20.1.1911.

Lot nr. 30

Dags Dato kvittering for et ikke-afsendt Indbetalings-Kort, der var ble4vet forlagt på Aarhus Postkontor. Udbetalt til Ølsted pr. Aarhus, 7.7.1939.

Lot nr. 31

GRØNLAND. Begæring om udfærdigelse af Telegrampostanvisning. 1.4.1976. Frankeret med 2×150 øre. Sendt fra Julianehåb til Odense.

Lot nr. 32

FINLAND. Censureret pengebrev fra Helsingfors til København med 20 kr. Frankeret med 20 K og 2×3 K russiske mærker. Transitstemplet Stockholm. 5.4.1915

Lot nr. 33

Postanvisning afsendt fra RINGE til RYSLINGE. 6.7.1956. Frankeret med 60 øre Landsoldaten. Postanvisninger burde ikke være ude blandt samlerne, da det er et internt dokument.

Lot nr. 34

Postanvisning sendt lokalt på Falster til fhv. Postbud i Alstrup, pr. Nr. Alslev. Kvitteret på bagsiden og forsynet med stjernestempel GULDBORG p.F. Mærkerne er annulleret med blåkridt.

Lot nr. 35

STORE BRØNDUM stjernestempel og udslebet på to smuke brevkort.

Lot nr. 36

STRØBY stjernestempel på brevkort sidestemplet Klippinge 5.7.1918. Et sjældent stempel

Lot nr. 37

SEJERØ udslebet stempel på brev fra KOLDBY 30.5.1932. Ikke Sejerø, men forsøgt sendt til Fejø.

Lot nr. 38

KLINTHOLM HAVN udslebet stempel på flot forretningskuvert fra Klintholm Havn. 7.9.1945.

Lot nr. 39

Fogstrup (Them) på brevkort annulleret HORSENS B, 6.7.1939

Lot nr. 40

FODBY stjernestempel på lolat 3 øre brevkort fra Næstved til Fodbygaard. 30.11.1906

Lot nr. 41

FARSTRUP udslebet stempel på brev sidestemplet Sebbersund 29.1.1945.

Lot nr. 42

FOULUM stjernestempel på brevkort sidestemplet GJEDSTED 16.7.1910

Lot nr. 43

FRØSLEV stjerne- og udslebet på to flotte kuverter.

Lot nr. 44

FUGLEDE stjernestempel på brevkort sidestemplet bureaustempel Kallundborg-Slagelse 26.9.1899

Lot nr. 45

FUGLSØ stjernestempel på brevkort sidestemplet RØNDE 3.7.1906

Lot nr. 46

CHARLOTTENLUND stjernestempel på 4 sk. helsagskonvolut.

Lot nr. 47

DALBYNEDER stjerne- og udslebet stempel på to brevkort. Sidestemplet HAVNDAL og Dalbyover.

Lot nr. 48

DALMOSE stjernstempel på 10 øre helsagsbrevkort til Schweitz. Sidestemplet Slagelse-Næstved bureaustepel 17.9.1896. Usædvanlig destination for en forsendelse fra et brevsamlingssted.

Lot nr. 49

DAMSHOLTE. 3 flotte forsendelser. Stjernestempel, udslebet og blækannullering af landposten.

Lot nr. 50

DOENSE stjernestempel på bestillingsbrev tiil Flensburg. Sidestemplet HOBRO JB.P.E.