2020-2

Anvisningssalg 2020-2

Skriftligt formidlingssalg – Sidste buddag er lørdag den 20. juni 2020, hvor der kan bydes via e-mail indtil kl. 24:00.
Bud modtages af Jan Bendix, Sundbyvej 8, 3600 Frederikssund. E-mail: anvisning@dphs.dk
Lottene sælges til højestbydende, dog således, at salgsprisen højest bliver næsthøjeste bud + 10 %. Der tillægges 10 % i provision til salgsprisen + forsendelsesomkostninger. Ved enslydende bud opnår først indkomne bud hammerslag.
Ved tilsendelse af købt materiale vedlægges faktura, som skal betales inden 8 dage. Køb over 1.000 kr. fremsendes anbefalet med mindre andet er aftalt.

Lot nr. 126

Afklip, Skibspost s/s Hroar (passager og fragtdamper 1923-60). og København 4.2.52

Lot nr. 126

Afklip, Skibspost s/s Hroar (passager og fragtdamper 1923-60). og København 4.2.52

Lot nr. 127

København 4.7.1953, Adressekort til Grønland, stempel Berigtigelseskort udstedt

Lot nr. 127

København 4.7.1953, Adressekort til Grønland, stempel Berigtigelseskort udstedt

Lot nr. 128

Verfügung 1814, fra der Königlichen General Postdirektion om ophør af forsendelse af privat korrespondance med feldpost (Gottorp/Slesvig)

Lot nr. 128

Verfügung 1814, fra der Königlichen General Postdirektion om ophør af forsendelse af privat korrespondance med feldpost (Gottorp/Slesvig)

Lot nr. 129

Bekanntmachung 1807, vedr. meddelelse fra det Kongelige General Postamt, København om henvendelse til myndighederne i Korsør og Vordingborg ved forsendelse af fødevarer 65

Lot nr. 129

Bekanntmachung 1807, vedr. meddelelse fra det Kongelige General Postamt, København om henvendelse til myndighederne i Korsør og Vordingborg ved forsendelse af fødevarer 65

Lot nr. 130

Placat, 1819, 4 sider, ang. uindløste Pengebreve og andre med Pakkeposten ank.sager

Lot nr. 130

Placat, 1819, 4 sider, ang. uindløste Pengebreve og andre med Pakkeposten ank.sager

Lot nr. 131

Placat, 1845,10 sider angaaende oprettelsen af Ekstrapoststation i Staden Tønning

Lot nr. 131

Placat, 1845,10 sider angaaende oprettelsen af Ekstrapoststation i Staden Tønning

Lot nr. 132

Cancellie-Patent Dusørpenge for Stykkudskene for Slesvig Holsten, 12.2.1810

Lot nr. 132

Cancellie-Patent Dusørpenge for Stykkudskene for Slesvig Holsten, 12.2.1810

Lot nr. 133

KINA og JAPAN. 7 forsendelser til Den Danske Mission i Harbin.

Lot nr. 133

KINA og JAPAN. 7 forsendelser til Den Danske Mission i Harbin.

Lot nr. 134

Deutshe Seepost. Ostafrikanische Hauptlinie stempel på kort afsendt fra Portugal.

Lot nr. 134

Deutshe Seepost. Ostafrikanische Hauptlinie stempel på kort afsendt fra Portugal.

Lot nr. 135

Tientsin. Kaiserl. Deutsche Postagentur 6.9.1894 på kuvert sendt til Shanhai. Kuverten har rift i venstre side langt fra mærke og stempel.

Lot nr. 135

Tientsin. Kaiserl. Deutsche Postagentur 6.9.1894 på kuvert sendt til Shanhai. Kuverten har rift i venstre side langt fra mærke og stempel.

Lot nr. 136

Nürnberg 1935 propagandakort sendt til Dampfærgen Danmark.

Lot nr. 136

Nürnberg 1935 propagandakort sendt til Dampfærgen Danmark.

Lot nr. 137

SS-Feldpost kuvert sendt til Danmark 28 VI 1942

Lot nr. 137

SS-Feldpost kuvert sendt til Danmark 28 VI 1942

Lot nr. 138

Postverkehr eingestellt. Returneret luftpostbrev fra NIBE til USA 3.12.1941 med tysk censur.