2020-2

Anvisningssalg 2020-2

Skriftligt formidlingssalg – Sidste buddag er lørdag den 20. juni 2020, hvor der kan bydes via e-mail indtil kl. 24:00.
Bud modtages af Jan Bendix, Sundbyvej 8, 3600 Frederikssund. E-mail: anvisning@dphs.dk
Lottene sælges til højestbydende, dog således, at salgsprisen højest bliver næsthøjeste bud + 10 %. Der tillægges 10 % i provision til salgsprisen + forsendelsesomkostninger. Ved enslydende bud opnår først indkomne bud hammerslag.
Ved tilsendelse af købt materiale vedlægges faktura, som skal betales inden 8 dage. Køb over 1.000 kr. fremsendes anbefalet med mindre andet er aftalt.

Lot nr. 1

Postopkrævning på 25,55 kr. fra Aarhus til Warde. På lille kuvert. Frankeret med 20 øre tofarvet,

Lot nr. 1

Postopkrævning på 25,55 kr. fra Aarhus til Warde. På lille kuvert. Frankeret med 20 øre tofarvet,

Lot nr. 2

Postforskud 27 Kr. 50 Øre fra København N til Hr. Glistrup i Ringkøbing. 16 øre tofarvet

Lot nr. 2

Postforskud 27 Kr. 50 Øre fra København N til Hr. Glistrup i Ringkøbing. 16 øre tofarvet

Lot nr. 3

Postopkrævning 30,40 Kr. f ra Randers til Ringkøbing. Frankert med 8 øre tofarvet og 20 øre Våbentype

Lot nr. 3

Postopkrævning 30,40 Kr. f ra Randers til Ringkøbing. Frankert med 8 øre tofarvet og 20 øre Våbentype

Lot nr. 4

Adressekort til Pakke med Postforskud 3 Kr. fra København til Randers. Porto 32 betalt kontant.

Lot nr. 4

Adressekort til Pakke med Postforskud 3 Kr. fra København til Randers. Porto 32 betalt kontant.

Lot nr. 5

Postopkrævning på postvæsenets fortrykte blanket. Sendt fra Kjøbenhavn Banegaards Postkontor til Lille Lyndby, Hillerød. Opkrævniing 6 Kr. 12 øre (portoen), frankeret med 12 øre tofarvet. Pastorinden har ikke indløst forsendelsen, så den er returneret. 4.3.1889

Lot nr. 5

Postopkrævning på postvæsenets fortrykte blanket. Sendt fra Kjøbenhavn Banegaards Postkontor til Lille Lyndby, Hillerød. Opkrævniing 6 Kr. 12 øre (portoen), frankeret med 12 øre tofarvet. Pastorinden har ikke indløst forsendelsen, så den er returneret. 4.3.1889

Lot nr. 6

27/5 øre blå provisorie singel på rekommanderet postopkrævnng fra København K til Mandal i Norge. Returneret. 17.9.1918

Lot nr. 6

27/5 øre blå provisorie singel på rekommanderet postopkrævnng fra København K til Mandal i Norge. Returneret. 17.9.1918

Lot nr. 7

Posthistorie. I forbindelse med indførelsen af Dankort som betalingsmiddel på posthusene i midten af 1980’erne, indgik postvæsenet en aftale med pengeinstitutterne, hvorefter postvæsenets personale ved inddragelse af et Dankort i tilfælde af misbrug, modtog en dusør på 500 kr. Her en kvittering for udbetaling af dusør.

Lot nr. 7

Posthistorie. I forbindelse med indførelsen af Dankort som betalingsmiddel på posthusene i midten af 1980’erne, indgik postvæsenet en aftale med pengeinstitutterne, hvorefter postvæsenets personale ved inddragelse af et Dankort i tilfælde af misbrug, modtog en dusør på 500 kr. Her en kvittering for udbetaling af dusør.

Lot nr. 8

Privat befordret pengebrev fra Frederiksværk 10 Mai 1876. Med O. Larsen medfølger 200 Kr. som bedes Crediteret . . .

Lot nr. 8

Privat befordret pengebrev fra Frederiksværk 10 Mai 1876. Med O. Larsen medfølger 200 Kr. som bedes Crediteret . . .

Lot nr. 9

8 Postbeviser, en Anmeldelse og en Postkvittering med gebyrmærke. Interessant lot med postbevis fra Vamdrup, fra Hald Brevsamlingssted (2) samt Indleveringspostkontor IV.

Lot nr. 9

8 Postbeviser, en Anmeldelse og en Postkvittering med gebyrmærke. Interessant lot med postbevis fra Vamdrup, fra Hald Brevsamlingssted (2) samt Indleveringspostkontor IV.

Lot nr. 10

Adressebrev for 1 pakke med postopkrævning fra Kolding til Fredericia. 13.11.1916.

Lot nr. 10

Adressebrev for 1 pakke med postopkrævning fra Kolding til Fredericia. 13.11.1916.

Lot nr. 11

8 øre helsagskonvolut som Postkværning 4 Mk, 62 Pfg fra Slagelse til Lüneburg, Tyskland. Opfrankeret med 20 øre Våbentype og 8 øre tofarvet.2.6.1894. Ankomststemplet dagen efter.

Lot nr. 11

8 øre helsagskonvolut som Postkværning 4 Mk, 62 Pfg fra Slagelse til Lüneburg, Tyskland. Opfrankeret med 20 øre Våbentype og 8 øre tofarvet.2.6.1894. Ankomststemplet dagen efter.

Lot nr. 12

Adressebrev for 1 pakke med postopkrævning fra Silkeborg til København K. Opkrævning 8,90 Kr. Frankeret med 90 øre – Chr. X 30 øre sort/gøn, 2×25 øre brun og 10 øre rød. 27.2.1919

Lot nr. 12

Adressebrev for 1 pakke med postopkrævning fra Silkeborg til København K. Opkrævning 8,90 Kr. Frankeret med 90 øre – Chr. X 30 øre sort/gøn, 2×25 øre brun og 10 øre rød. 27.2.1919

Lot nr. 13

Adressekort for 1 pakke med opkrævning fra København B til Zürich, 25.5.1926. Opkrævning 300 Kr. = 375 Frs. Frankeret med 2,55 kr. bl.a. 2 Kr. Chr. X tofarvet.