2020-2

Anvisningssalg 2020-2

Skriftligt formidlingssalg – Sidste buddag er lørdag den 20. juni 2020, hvor der kan bydes via e-mail indtil kl. 24:00.
Bud modtages af Jan Bendix, Sundbyvej 8, 3600 Frederikssund. E-mail: anvisning@dphs.dk
Lottene sælges til højestbydende, dog således, at salgsprisen højest bliver næsthøjeste bud + 10 %. Der tillægges 10 % i provision til salgsprisen + forsendelsesomkostninger. Ved enslydende bud opnår først indkomne bud hammerslag.
Ved tilsendelse af købt materiale vedlægges faktura, som skal betales inden 8 dage. Køb over 1.000 kr. fremsendes anbefalet med mindre andet er aftalt.

Lot nr. 1

Postopkrævning på 25,55 kr. fra Aarhus til Warde. På lille kuvert. Frankeret med 20 øre tofarvet,

Lot nr. 2

Postforskud 27 Kr. 50 Øre fra København N til Hr. Glistrup i Ringkøbing. 16 øre tofarvet

Lot nr. 3

Postopkrævning 30,40 Kr. f ra Randers til Ringkøbing. Frankert med 8 øre tofarvet og 20 øre Våbentype

Lot nr. 4

Adressekort til Pakke med Postforskud 3 Kr. fra København til Randers. Porto 32 betalt kontant.

Lot nr. 5

Postopkrævning på postvæsenets fortrykte blanket. Sendt fra Kjøbenhavn Banegaards Postkontor til Lille Lyndby, Hillerød. Opkrævniing 6 Kr. 12 øre (portoen), frankeret med 12 øre tofarvet. Pastorinden har ikke indløst forsendelsen, så den er returneret. 4.3.1889

Lot nr. 6

27/5 øre blå provisorie singel på rekommanderet postopkrævnng fra København K til Mandal i Norge. Returneret. 17.9.1918

Lot nr. 7

Posthistorie. I forbindelse med indførelsen af Dankort som betalingsmiddel på posthusene i midten af 1980’erne, indgik postvæsenet en aftale med pengeinstitutterne, hvorefter postvæsenets personale ved inddragelse af et Dankort i tilfælde af misbrug, modtog en dusør på 500 kr. Her en kvittering for udbetaling af dusør.

Lot nr. 8

Privat befordret pengebrev fra Frederiksværk 10 Mai 1876. Med O. Larsen medfølger 200 Kr. som bedes Crediteret . . .

Lot nr. 9

8 Postbeviser, en Anmeldelse og en Postkvittering med gebyrmærke. Interessant lot med postbevis fra Vamdrup, fra Hald Brevsamlingssted (2) samt Indleveringspostkontor IV.

Lot nr. 10

Adressebrev for 1 pakke med postopkrævning fra Kolding til Fredericia. 13.11.1916.

Lot nr. 11

8 øre helsagskonvolut som Postkværning 4 Mk, 62 Pfg fra Slagelse til Lüneburg, Tyskland. Opfrankeret med 20 øre Våbentype og 8 øre tofarvet.2.6.1894. Ankomststemplet dagen efter.

Lot nr. 12

Adressebrev for 1 pakke med postopkrævning fra Silkeborg til København K. Opkrævning 8,90 Kr. Frankeret med 90 øre – Chr. X 30 øre sort/gøn, 2×25 øre brun og 10 øre rød. 27.2.1919

Lot nr. 13

Adressekort for 1 pakke med opkrævning fra København B til Zürich, 25.5.1926. Opkrævning 300 Kr. = 375 Frs. Frankeret med 2,55 kr. bl.a. 2 Kr. Chr. X tofarvet.

Lot nr. 14

International Postanvisning.3 stk. To sendt til Jugoslavien og 1 til England.

Lot nr. 15

Stjernestempel NIMTOFTE på Post-Anmeldelse om ankomne Sager. Landposten har ikke medtaget forsendelsen, men efterladt denne anmeldelse.

Lot nr. 16

Adressebrev (forside) for pakke med postopkrævning 2 Kroner. Frankeret med 35/20 øre SINGEL og annulleret Kjøbenhavn II, 8.4.1912

Lot nr. 17

Postopkrævning fra København til Falkenberg, Sverige. Opkrævning svenske kr. 52, 28 øre. Frankeret med 5 øre Chr. X og 40 øre brun Genforening. Begge mærker med PERFIN PIB. Arkiv hul ved 5 øre mærket.

Lot nr. 18

Pengebrev fra Saxkjøbing 15.5.1901 til Maribo indeholdende 6.930 Kr., som er TALT. Frankeret 25 øre tofarvet (4), 16 øre tofarvet og 20 øre Våbentype. På bagsiden 3 laksegl fra Saxkjøbing Postkontor.

Lot nr. 19

Adressebrev med angiven værdi 20 Kr. fra Generaldirektoratet for Post- og Befordringsvæsenet til 17 Bataillon, Karlslunde, Taastrup. 11.1.1915. 50 øre, 35 og 10 øre Chr. X. Interessant adresse.

Lot nr. 20

Værdibrev kr. 1663 Kr. 94 øre afsendt ufrankeret fra Aalborg 30.4.1931 til Dommerfuldmægtig i Randers. Modtager har betalt porto 95 øre, som er påsat forsendelsen med portomærker.

Lot nr. 21

Adressebrev med postopkrævning 9 kr. 30 øre fra København til Fruens Bøge St. Frakeret med 20 øre og 35 øre Chr. X. 9.4.1918

Lot nr. 22

Ufrankeret pengebrev fra HORSENS til København. Indlagt 1258 Kr. 74 øre. Beløbet er talt. Porto 64 påskrevet med rødkridt.

Lot nr. 23

Adressekort for 1 pakke med opkrævning fra Aalborg via Frederikshavn til Telemarken, Norge. 17.8.1920. Frankeret med parstykker 40 øre sort/ultramarin og 15 øre violet Chr. X.

Lot nr. 24

Addressekort for 1 værdipakke på 700 g fra København til Belgien. 17.5.1930. Frankeret med 1 kr. og 15 øre Chr. X.

Lot nr. 25

Værdibrev kr. 200 fra Skanderborg til Nakskov 16.5.1925. Frankeret med 10 øre Postvæsenets 300 års jubilæum og 3×20 øre Chr. X