2020-1

Anvisningssalg 2020-1

Auktion er afsluttet, og vi har eftersalg af usolgte lot indtil onsdag 15. april.
Bud modtages af Jan Bendix, Sundbyvej 8, 3600 Frederikssund.
E-mail: bx@dphs.dk Lottene sælges til højestbydende, dog således, at salgsprisen højest bliver næsthøjeste bud + 10 % afrundet. Der tillægges 10 % i provision til salgsprisen + forsendelses-omkostninger.
Ved tilsendelse af købt materiale vedlægges faktura, som skal betales inden 8 dage. Køb over 1.000 kr. fremsendes anbefalet med mindre andet er aftalt.

Lot nr. 176

Brev fra Fredericia til dansk sabotør i Vestre Fængsel 24.4.1943. Oprindelig indsat i den tyske afdeling og herfra overført til den danske afdeling. På bagsiden det meget sjældne censurstempel ”Geprüft! / Feld Krigsgerichtsrat”

Lot nr. 177

Kort til Sverige 1942 med dansk censur + linjestempel ”Forsinket paa Grund af / manglende Afsenderangivelse”

Lot nr. 178

2×30 øre Fr. IX på underfrankeret brev fra Roskilde til Flensborg 1953. Toldkontrol ved ankomsten til Flensburg, lukket med samme banderole, som blev anvendt som censurbanderole i begyndelsen af 2. verdenskrig.

Lot nr. 179

4 sk. tofarvet på brev – anvendt i øre-perioden – fra Odense til Vistraarup, Thurup per. Aarup 12.4.1875.

Lot nr. 180

3×60 øre Nordens Svaner på luftpostbrev fra Snekkersten til dansk sømand i Venezuela 1956. Herfra returneret med ny, venezuelansk frankatur. Interessant to-landefrankatur.

Lot nr. 181

4 sk. helsagskuvert sendt fra Helsingør til Hobro 1865. Tilsyneladende kontrolvejet, da den bærer rødkridtpåtegning ”1 Lod”.

Lot nr. 182

Ufrankeret feltpostkort sendt fra København til soldat i tysk tjeneste 26.12.1916. Med rammestempel ”Auslandsbrief”, linjestempel ”Zurück” + påtegning: Im Felde Gefallen, zurück”. Meget usædvanligt at finde danske feltpostforsendelser fra 1.verdenskrig der er returneret, fordi modtageren er faldet i krigen.

Lot nr. 183

Brevkort sendt som tryksag fra KONGSMARK /*(RÖM)* 18.12.1909 til kok på S/S Kejserinde Dagmar. Modtagerstemplet dagen efter (søndag) ved København B med 0. OMB.-stempel.

Lot nr. 184

Ufrankeret frankobrev sendt fra Roskilde via Helsingør og Helsingborg til Uddevalla i Sverige 1853.

Lot nr. 185

Svardel af 10 øre dobbelt brevkort opfrankeret med 10 øre og afsendt som søndagskort annulleret med togstempel SØNDERBORG-NORDBORG t. 4, 1932. Modtagerstemplet 0. OMB. God kombination.

Lot nr. 186

Brev fra USA til Danmark 1951. Efterspurgt i Brodal, Hjertebjerg pr. Stege, Brodal pr. Vedde og Brodal pr. Stenlille inden returnering til USA via Returpostkontoret.

Lot nr. 187

To forsendelser med fuldt indhold vedr. Kegnæs ved Sønderborg: 1. Portobrev fra Middelfart til Kainæs paa Als 28.9.1852. Rødkridtpåtegning ”2” (Sch. Courant svarende til 6 Sk.) 2. Værdibrev på 8 lod indeholdende 8 Rdl. Rigsmønt sendt fra Kekenis til Middelfart, afgangsstemplet Sønderborg 20.10.1855.

Lot nr. 188

Brev fra Lyngby 4.10.1956 til soldat ved Feltpost nr. 2069, Feltpost Sjælland. Stemplet FELTPOST SJÆLLAND / 5 OKT. 1956 og ARMY SIGNALS / HS 5. X 56 HQ. ARMY SIGNALS-stemplet blev anvendt af telegraftroppernes Ordonnanstjeneste (TGOT), der befordrede visse former for post under øvelsen i 1956. Tilsvarende type stempel kendes anvendt af de britiske tropper […]

Lot nr. 189

15 øre karavel bogtryk på brevkort sendt fra Ivigtut, Greenland til USA, stemplet GRØNLANDS STYRELSE og annulleret i Kbh. K 22.9.1934. Underfrankeringen er i Danmark markeret med T 10 cts, der i USA er opkrævet med 2×1 cent portomærker. Portomærkerne er stærkt defekte og kortet med udbedret rift – men interessant forsendelse.

Lot nr. 190

Post=Einlieferungsschein for en postanvisning sendt fra Højer til Niebüll 23.10.1883. Stemplet med HOYER TR-stp. uden dato, måned og timetal.

Lot nr. 191

Brevkort fra Maribo 23.12.1911 tænkt som lokalkort, men adressen er fejllæst og kortet er i stedet sendt til Mørkøv, hvorfra det er returneret 24.12.1911 til Maribo.

Lot nr. 192

Brevkort med aftryk af UNIVERSAL-forsøgstemplet KJØBENHAVN KBK, 1912

Lot nr. 193

Indbundet årgang 1894 af Officielle Meddelelser fra Generaldirektoratet for Postvæsenet inkl. nogle enkelte bilag.

Lot nr. 194

Indbundet årgang 1895 af Officielle Meddelelser fra Generaldirektoratet for Postvæsenet inkl. nogle enkelte bilag.

Lot nr. 195

Indbundet årgang 1896 af Officielle Meddelelser fra Generaldirektoratet for Postvæsenet samt Officielle Meddelelser fra andet Revisionsdepartement inkl. et enkelt bilag.

Lot nr. 196

40 øre Chr. X fødselsdagsserie på brev til dansk censur i den amerikanske zone i Tyskland, 1947. Adresseret til APO 172, Group E.

Lot nr. 197

2×30 øre Fr. IX på brev til den amerikanske præsident Harry Truman, The White House, USA. Interessant modtager.

Lot nr. 198

40 øre Chr. X på luftpostkort sendt fra Klaksvig, Færøerne til England, 1947. Med engelsk BY AIR MAIL etiket, der blev anvendt på Færøerne en periode efter befrielsen.

Lot nr. 199

Sønderjylland: GRAVENSTEIN ** på svardel af dobbelt helsag sendt til Sønderborg, 1888. Usædvanlig forsendelse fra Sønderjylland.

Lot nr. 200

Luftpostkort fra Trinidad til Danmark 1969 med linjestempel som afsender: STATENS SKOLESKIB ‘DANMARK’