2020-1

Anvisningssalg 2020-1

Auktion er afsluttet, og vi har eftersalg af usolgte lot indtil onsdag 15. april.
Bud modtages af Jan Bendix, Sundbyvej 8, 3600 Frederikssund.
E-mail: bx@dphs.dk Lottene sælges til højestbydende, dog således, at salgsprisen højest bliver næsthøjeste bud + 10 % afrundet. Der tillægges 10 % i provision til salgsprisen + forsendelses-omkostninger.
Ved tilsendelse af købt materiale vedlægges faktura, som skal betales inden 8 dage. Køb over 1.000 kr. fremsendes anbefalet med mindre andet er aftalt.

Lot nr. 151

Adressebrev for værdipakke med postopkrævning. Talt. Opkrævningen dækker kun portoen 2,10 kr. Parstykke 100 øre Fr. VIII.

Lot nr. 152

To Adressekort for REKOMMANDEREDE pakker. Den ene med værdi – den anden uden værdi.

Lot nr. 153

Adressebrev for pakke med postopkrævning fra VEJSTRUP. 28.6.1913

Lot nr. 154

ILPAKKE. Adressebrev for ilpakke fra København til Skanderborg. 1.6.1916.

Lot nr. 155

Postopkrævnings-Adresseskort med vedhængende kuvert. Sjælden

Lot nr. 156

Værdibrev fra Hillerød til Sverige med farverig frankering. 5.7.1924

Lot nr. 157

SPØRRING udslebet på Reg.brev.

Lot nr. 158

STENHØJ udslebet på brev annulleret Frederikshavn

Lot nr. 159

STENBJERG ST. på brevkort annulleret HORSENS-BRYRUP 2.4.06

Lot nr. 160

SLUDE stjernestempel, dagstemplet NYBORG-SVENDBORG.

Lot nr. 161

SLUDSTRUP stjernestempel samt SLAGELSE-NÆSTVED.

Lot nr. 162

10 øre Kræftmærke + 5 øre Bølgelinie på brev fra ODENSE 11.okt. 1931

Lot nr. 163

15 øre Kræftmærke på brev fra ULLERSLEV 13,8.1929

Lot nr. 164

DSB helsagskort opfrankeret med 3 øre helsagsudklip. Sendt fra Tommerup 9.2.1918

Lot nr. 165

Brev med fuld indhold (5 sider) fra Dronnng Louise, gift med Frederik VIII, 12. Juli 1904. Dronning Louise fik Elefantordenens Insignier 1906.

Lot nr. 166

15 øre Kræftmærke på brev annulleret med København K, Rest 2 stempel. 3 VIII 1929

Lot nr. 167

Dansk Vestindien. Følgeseddel over salg af Dansk Vestindiske mærker, 30.6.1917.

Lot nr. 168

Båndstempling. Fejlindstillet stempel, der viser, at maskinen havde tre datovalser. De to en indstillet 31 i stedet for (19)21.

Lot nr. 169

Skillings helsagskonvolut, 441x, 325 øre majgrøn med Sortebro stempler

Lot nr. 170

5 øre helsag fra Kbh. til Malmø. Stemplet 25.9.1887 i Malmø.

Lot nr. 171

Brev fra Silkeborg sendt til dansk frivillig i den finske vinterkrig 4.3.1940. Med finsk censur. Adresseret til K.P.K. 10 – 4935, der var Dansk Finlands Korps feltpostadresse, lokaliseret i Kajaani øst for Uleåbo.

Lot nr. 172

Brev fra dansk Finlandsfrivillig i fortsættelseskrigen 22.6.1942 med det sjældne rammestempel ”FÄLTPOST / F *”. Desuden original meddelelse fra Generalpostdirektoratet af 26.3.1942, der redegør for betydningen af stemplet.

Lot nr. 173

Passértilladelse udstedt af Københavns Politikammer 26.6.1944 og Legitimationskort for Personel og værnepligtige C.B.’ere under Socialministeriets Civilbeskyttelsestjeneste

Lot nr. 174

Blandet Forsendelse fra København til Sverige 22.7.1940 med tidlige dansk censur. Porto 60 øre. Fortoldet – 97 øre – i Sverige med div. stempler og etiketter, hvoraf de 30 øre er frigjort med frimærke annulleret i Malmö.

Lot nr. 175

2×1 kr. Chr. X på adressekort for værdipakke på 600 gram fra København til Tyskland 1943 indeholdende guld og platin af værdi 300 kr. Usædvanlig forsendelse under 2. verdenskrig.